Det lovet Høyres statsministerkandidat da hun møtte BT sammen med byrådsleder Monica Mæland denne uken.

— Jeg synes inntektssystemet som vi hadde da jeg var kommunalminister, var helt greit. Etter min mening kan vi bare gjeninnføre det som det var, sier Solberg.

— Er det heldig for kommunene at staten stadig skifter prinsipper for hvor mye penger de skal få?

— Nei, det er det ikke. Men i min tid hadde vi en grundig utredning om dette. Så satte de rød-grønne ned to politisk fargede utvalg og endret det like etter. Det skal gå fint å reversere endringene, mener Solberg.

- Taper 75 millioner

At hun valgte dette budskapet som innledning på den lange valgkampen i Bergen, var neppe tilfeldig. Bergen er en av storbyene som taper på at kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har bestemt at selskapsskatten skal tas inn til staten, samtidig som det blir innført en ny inntektsfordeling mellom kommunene.

Totalt får Bergen rundt 75 millioner kroner mindre å rutte med i 2009 enn byen ville hatt hvis det gamle inntektssystemet ble beholdt, ifølge byrådsleder Monica Mæland. De rød-grønne har bestridt tallene, og pekt på at overføringene til kommunene har økt jevnt og trutt under den rød-grønne regjeringen.

— Poenget er at Bergen ikke får sin rettmessige andel. Hadde vi fått det, ville vi kunne gitt et langt bedre tilbud til innbyggerne, hevder Mæland.

Stramt budsjett

Mandag legger byrådet frem sitt budsjett for 2009. Mæland sier at hun er stolt over budsjettet, men at det har stramme rammer.

— Vi har måttet gjort noen klare prioriteringer, sier hun.

De to Høyre-damene var ellers skjønt enige i at kommunene bør få beholde selskapsskatten.

— Sp er veldig opptatt av at kraftkommuner skal få kompensert når de avgir natur til kraftutbygging. Men kommuner som bruker areal og ressurser på å legge til rette for næringslivet, de får ingenting, sier Solberg.

Hun mener Ap har gitt opp, og lar Sp styre hele kommunalpolitikken.

— Da blir det stadig mer penger til de kommunene som får færre innbyggere, og mindre til de som har økende innbyggertall.

VALGKAMP: I dag er de opposisjonsleder og byrådsleder. Etter valget neste år, kan de ha hver sin ministerpost. Men det ville ikke Monica Mæland (til høyre) snakke om: - Nei, vet du hva. Det blir helt tåpelig, ett år før valget, fnyser hun. - Monica er en veldig dyktig politiker, men jeg deler ikke ut ministerposter nå, sier Erna Solberg.
Christian Erik Bergheim