KJERSTI MJØR

TROND NYGARD-STURE

Trolig forvaltes nærmere elleve milliarder kroner av overformynderiene i kommunene. Pengene tilhører mennesker som ikke kan ivareta sine egne interesser.

Hvordan disse pengene forvaltes, varierer imidlertid veldig fra kommune til kommune. Noen lokale overformynderier inndrar midlene, mens andre overlater ansvaret til hjelpevergene.

Nå vil Vergemålsutvalget stramme opp det gamle lovverket. Hensikten er å sørge for lik praksis over hele landet, og bedre rettssikkerheten for vergetrengende.

Radikale forandringer

Endringene, som blir foreslått i innstillingen, er radikale. Blant annet går utvalget inn for at penger som tilhører vergetrengende ikke lenger skal forvaltes lokalt, men i egne, sentraliserte fond.

— Med slike fond reduserer vi risikoen for at noe skal gå galt, sier medlem i Vergemålsutvalget og avdelingsdirektør i Kredittilsynet, Eirik Bunæs, til BT.

— Samtidig sikrer vi at alle får nøyaktig samme avkastning. Unntaket er hvis vergetrengende eller arvelater ikke ønsker at pengene skal forvaltes på denne måten.

Vil opprette statlig tilsyn

Vergemålsutvalget foreslår også blant annet:

n Færre overformynderier. Gjennom regionalisering skal antallet reduseres med mer enn ¾.

n Et nytt, statlig tilsyn. Forvaltningen skal overføres fra kommunalt til statlig nivå gjennom et nytt organ - Vergemålstilsynet.

n Faste verger . Ordningen skal bidra til en profesjonalisering av vergene. Disse skal få fast godtgjørelse.

— Hensikten er å sikre en mest mulig enhetlig praksis over hele landet. Hvilket tilbud man får, skal ikke være avhengig av om man bor i Bergen eller Alta, sier Bunæs.

- Få tvilsomme tilfeller

— Har kontrollen med hjelpeverger vært altfor dårlig?

— Det har jeg ikke grunnlag for å uttale meg om. Men mitt inntrykk er at de fleste gjør en god jobb til tross for liten eller ingen godtgjørelse. Det må vi huske. Bare ytterst få tilfeller fremstår som tvilsomme, sier han.

Vergemålsutvalget er oppnevnt av Justisdepartementet, og leder er professor dr. juris Peter Lødrup. Innstillingen skal ut på høring.