• Bompengene i Bergen må heves fra 15 til 18 kroner. I tillegg må det kreves bompenger også på søndager og alle andre helligdager.

JOHN LINDEBOTTEN

Det er Bergen Bompengeselskap som har kommet frem til dette. Selskapet hevder dette er nødvendig for å nå det vedtatte inntektsmålet i Bergensprogrammet på 2362 millioner 2004-kroner.

For abonnenter betyr dette at det blir færre passeringer i bomringen enn det som først var tenkt da abonnementene ble inngått, men selve rabattordningen skal fortsette.

Endringen kan trolig ikke settes i verk før nærmere sommeren 2005.

Bompengeselskapet har derfor formulert en søknad som er sendt til Statens vegvesen region vest om å få øke bompengesatsene med 20 prosent, altså fra dagens 15 kroner til 18 kroner. I tillegg finner man det nødvendig å gå bort fra gratiskjøringen på søn— og helligdager.

Torpp samtykker

— Jeg kommer til å levere en positiv innstilling på denne søknaden, sier regionvegsjef Ole Chr. Torpp, som sender den videre til høring til Bergen kommune og til Hordaland fylkeskommune.

Alternativet til å øke satsene er å bygge flere bomstasjoner. Bergen Bompengeselskap skriver i søknaden at dette bør utredes. Så kan man heller sette ned satsene igjen når nye bomstasjoner er på plass.

— Vi politikere foretrekker vel å øke antall bomstasjoner, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Sivertsen.

— Vi vil selvfølgelig høre på hva de lokale myndighetene mener om dette, sier Torpp.

Langt etter skjema

Det som er helt sikkert, er i hvert fall at inntektene i bompengeringen må økes. Det har bystyret i Bergen allerede vedtatt og akseptert. Grunnen er ganske enkelt den at inntektene i bompengeringen ligger langt etter skjema på 236 millioner 2004-kroner. Ifølge søknaden fra Bergen Bompengeselskap var inntektene for lave både i 2002 og 2003. Prognosen for 2004 viser en inntekt på 195 millioner kroner, mens målet er godt over 230 millioner kroner.

Kort sagt: For å hente inn det tapte og ligge jevnt med skjema videre, må inntektene i Bompengeringen opp i 268 millioner kroner årlig frem til og med 2011.

Kjempelån

Bergen Bompengeselskap søker samtidig om tillatelse til å ta opp et lån innenfor en ramme av 1300 millioner kroner for å finansiere en parallell utbygging av Bybanen og Ringveg vest. Dette gjør at bompengeperioden for Bergensprogrammets 1. del må utvides fra 2011 til 2015, noe det også søkes om.

De to siste søknadselementene, lån og utvidet bompengeperiode, kan bare avgjøres i Stortinget. Regionvegsjef Ole Chr. Torpp regner derfor med at hele søknaden fra Bergen Bompengeselskap ender i Stortinget og behandles til våren. Altså blir ingen endringer gjennomført før den tid.

Taket beholdes

Når det gjelder rabattordninger, anbefaler Bergen Bompengeselskap at de forblir uendret. Det gjelder også timesregelen og passeringstaket på 50 betalte passeringer pr. måned.

Men hva med inngåtte abonnementsavtaler mellom den enkelte bilist og Bro- og tunnelselskapet, som driver Bompengeringen?

— Det som skjer i praksis, sier administrerende direktør Tore Skulstad, er at avregningen for hver passering endres i takt med den vedtatte økningen. Abonnentene har betalt inn et bestemt beløp som det trekkes fra. De har ikke betalt for et bestemt antall turer.