Den snart 15 år gamle Öresundsbrua — bindeledd i den populære tv-serien «Broen»/«Bron» - kan etter 2030 få konkurranse av ein undersjøisk metrotunnel mellom bysentrum i Malmö og København. Ein rapport lagt fram i dag konkluderer med at prosjektet til 15-25 milliardar kroner er realistisk både økonomisk og teknisk.

Ein hovudbodskap i rapporten om den over 20 kilometer lange metrotunnelen under Öresund er at han på samme måte som brusambandet kan gi ny kraft til ein dansk-svensk region som fryktar å hamna i skuggen av vekstområde som Stockholm, Oslo og Hamburg.

15 minutts reise

Sluttrapporten om prosjektet blir presentert på eit seminar i København i dag, skriv avisa Sydsvenskan.

— Det trengst nokre tilleggsundersøkingar av kostnad og konsekvensar, seier Klas Nydahl til avisa. Han har på svensk side leia forstudien av tunnelbanen. Det er utgreidd tre alternative traséar for anlegget; ein med sprengt tunnel, ein med senketunnel, og ein med senketunnel kombinert med bru.

Visjonen er eit banesamband som tek folk frå sentrum av København til sentrum av Malmö på berre 15 minutt, med togavgang kvart 5. minutt. Metroen kuttar togreisa frå 45 til 27 kilometer i høve til dagens trasé via Öresundsbrua.

Skånsk skepsis

Talet på dagleg togreisande over Öresund er venta å auka frå 30.000 til 50.000 innan 2030, og til 60.000 med ein ny metro.

Metrotunnelen vil ifølgje forprosjektet bli sjølvfinansiert. Det er leiinga i kommunane København og Malmö som ivrar mest for prosjektet, medan regjeringane på begge sider av sundet har vist lunken interesse. «Även Region Skåne visar en tydlig skepsis», skriv Sydsvenskan.