Informasjonen gjelder selskaper som har fått restriksjoner på trafikktillatelsene.

Luftfartstilsynet offentliggjør nå en liste over flyselskaper der det ved inspeksjoner i Norden er blitt avdekket forhold som kan ha konsekvenser for flysikkerheten.

Ingen nordiske selskaper står på listen, og per 1. januar i år er det bare ett utenlandsk navn på den nordiske listen. Det er Air Universal Limited med base i Sierra Leone. Dette selskapet har aldri hatt flyginger til Norge.

Nektes flyging Restriksjonene kan innebære at luftfartsmyndighetene setter et fly på bakken eller at et flyselskap nektes flyging i et av de nordiske landene

Offentliggjøring av flyselskaper med restriksjoner er ett av flere tiltak som luftfartsmyndigheter i Europa har satt i verk etter ulykken med det egyptiske flyselskapet Flash Air i januar 2004. I tillegg er det opprettet et eget europeisk varslingssystem som skal bedre kommunikasjonen mellom de berørte land ved ulike uregelmessigheter.

Inspiseres uanmeldt Listen er utarbeidet på bakgrunn av uanmeldte inspeksjoner av utenlandske fly, såkalte SAFA-inspeksjoner (Safety Assessment of Foreign Aircraft). Luftfartstilsynet utfører slike uanmeldte inspeksjoner i likhet med de fleste andre europeiske land. Disse inspeksjonene er et supplement til de nasjonale luftfartsmyndighetenes ordinære tilsyn og gjennomføres mens flyene står på bakken i tiden mellom landing og avgang.

Hvis det under slike inspeksjoner blir avdekket forhold som har betydning for flysikkerheten, kan dette i verste fall medføre tilbaketrekking av tillatelsen som Luftfartstilsynet har gitt til å operere i Norge