• Det er uakseptabelt dersom det oppstår tvil om Oljedirektoratet opptrer nøytralt og uhildet.