Michael Kweh, som driver kafé og butikk i Nygårdsgaten, startet for to måneder siden Organisasjon for Strategisk Integrering og Inkludering (OSII).

— Jeg er opptatt av at området rundt Nygårdsgaten ikke skal ende opp som Grønland i Oslo. Hvis ingenting skjer med integreringspolitikken nå, vil det bare bli mer misforståelser, ghettofisering og kriminalitet, sier Kweh.

Målgruppen for organisasjonen er innvandrere som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

— Spesielt ikke-vestlige innvandrere har problemer med å bli godt integrert. Jeg vil bruke mine egne erfaringer til å hjelpe andre, sier Kweh.

Med seg på laget har han Siri Fransson, som har 25 års erfaring fra frivillige organisasjoner.

— Vi vil at innvandrere skal bli tryggere på det norske samfunnet og føle seg som en del av det. Særlig viktig er det da å få seg arbeid og føle at man bidrar med noe, sier Fransson.

Startet for seg selv

Kweh kom til Norge som kvoteflyktning fra Liberia i 2003.

— Jeg gikk på norskopplæring, fullførte videregående skole og studerte på Universitetet i Stavanger. Jeg ble godt integrert, og klarte å bruke systemet på en god måte, sier han.

For fire år siden startet han butikken Waterside Market i Nygårdsgaten. Ett år senere åpnet han kafeen Folkens vegg i vegg med butikken.

— Selv om jeg var godt utdannet og har gode norskkunnskaper, var det vanskelig å få seg jobb. Derfor startet jeg for meg selv, sier han.

Gjennom bedriftene sine møter Kweh mange kunder som sliter med å bli integrert og få seg arbeid. Slik fikk han ideen om å starte en hjelpeorganisasjon.

— Jeg vil bruke sosialt entreprenørskap og innovasjon som en metode for å integrere.

- Mange har problemer

Lørdag holdt Kweh informasjonsmøte på Folkens. Der hadde rundt 40 innvandrere møtt opp for å høre hva organisasjonen kan hjelpe dem med.

— Det var godt oppmøte, nesten fullt lokale. Folk var nysgjerrige på hva vi kan hjelpe dem med, sier Fransson.

Priscilla Kiama fra Kenya var en av de som møtte opp for å høre om den nye organisasjonen.

Kiama kom til Norge i 2010, og er nå leder for den Kenyanske organisasjonen i Bergen.

— Det er mange som kommer til meg med problemer, og ofte vet jeg ikke hvordan jeg kan hjelpe dem, sier Kiama.

Hun synes ideen til Kweh er veldig god.

— Jeg håper virkelig at dette lykkes. Det er mange som trenger hjelp når de kommer til Norge, for eksempel til å finne jobb eller gå på skole. Riktig informasjon er nøkkelen til å løse mange problemer, sier hun.

Vil fange opp innvandrere uten jobb

Kweh informerte om deres forskjellige strategier for å hjelpe innvandrere.

— For det første vil vi hjelpe innvandrere som ønsker å starte for seg selv, eller som sliter med å få seg jobb. Jeg tenker at alle kan brukes til noe, alle har et talent. Jeg ønsker å fange opp de som ikke har noen jobb og finne noe de kan gjøre, før de ender opp med å bli kriminelle.

Videre ønsker han å hjelpe innvandrere som allerede driver egne virksomheter.

— Mange trenger hjelp til å finne ut av systemet, og til å få flere nordmenn som kunder.

Kweh ønsker også at organisasjonen skal kunne bidra i saker mellom innvandrere og myndighetene.

— For eksempel kan vi fungere som rådgivere hvis noen har problemer med barnevernet eller andre ting.

Vil ta del i integreringspolitikken

Kweh mener at integrerte innvandrere må få ta del i integreringspolitikken.

— Vi må få ta del i planlegging og integrering. Det er mye dårlig innvandringspolitikk, som kanskje fungerer for noen grupper men ikke for andre.

Kweh vil jobbe for å få bedre samarbeid mellom innvandringsorganisasjoner, kommunen, utdanningsinstitusjoner og politiet.

— Det er kun samarbeid og forståelse som kan hjelpe oss videre.

Kweh tror mange innvandrere føler at de faller utenfor.

— Bedre integrering kan få folk til å føle seg mer som en del av det norske samfunnet.

Diskuter under: