TRULS SYNNESTVEDT

— Jeg er enig i at det er behov for en bedre merking av mange skulpturer, sier Grete Riis, sekretær for Bergen kommunes Fond til kunstnerisk utsmykning i Bergen.

Også Bjørn Holmvik, direktør for kunst og kultur, er innstilt på at kommunen må ta ansvar i denne saken.

— Merkingen er ufullstendig flere steder og derfor lite brukervennlig, sier Holmvik. Han ønsker å gjøre noe med saken, selv i en økonomisk trang tid.

På Bysiden i går ble det pekt på at mange av byrommets skulpturer helt eller delvis mangler identifiserende faktaopplysninger, både om kunstnere og om kunstverket.

Mange av Byparkens og Teaterparkens skulpturer mangler enhver slik opplysning. Det samme gjør flere av skulpturene i byen. Utenfor KP for eksempel, står en koloss i stein og glass. Uten et veiledende ord.

Både turister og byborgere etterlyser informasjon.

— Det er vanskelig å si hvorfor denne jobben ikke er blitt gjort i årenes løp, men nå er altså saken på fondets dagsorden, sier Grete Riis.

Hun tror at det økende antall byvandringer kan være én av grunnene til at folk er blitt oppmerksom på at kunstverkene ofte mangler informasjon.

— De som ønsker skriftlig informasjon har uansett muligheten for å kjøpe boken «Skulpturvandringer i Bergen», som for et par år siden ble gitt ut av fondet til kunstnerisk utsmykning, opplyser Riis. Boken fås i Bergen Kunstmuseums boklader.

Riis forteller at en svensk skulpturkonservator denne uken er i Bergen for å gi en tilstandsrapport om sentrale skulpturer.

— I forbindelse med eventuelt vedlikehold av skulpturene, kunne det settes opp enhetlige skilt på skulpturene, sier Riis, men understreker at saken også har en uavklart økonomisk side.

UTEN FAKTA: Hans Jacob Meyers «Liggende poet» på Øvre Ole Bulls plass er blant skulpturene i Bergen sentrum som mangler faktaopplysninger om kunstner og kunstverk.<p/> FOTO: ARNE NILSEN