Årsaken er misnøye med hovedstyrets valg av oppgaver og manglende støtte til kjøp av Dyrenes Hus i Bergen.

Leder for lokalforeningen i Bergen, Liv Sandal, forteller til Bergens Tidende at styret har vært misfornøyd med hovedorganisasjonen i mange år.

På årsmøtet torsdag i neste uke er medlemmene i Dyrebeskyttelsen Bergen invitert til å stemme over et forslag fra styret i lokalforeningen om utmelding av Dyrebeskyttelsen Norge.

Bergenslaget etterlyser engasjement fra hovedorganisasjonen i følgende saker:

  • Pelsdyr-produksjon
  • Produksjonsdyr i landbruket
  • Transport av dyr til slakteriene
  • Forsøksdyr innen forskning
  • Støtte til kjøp av Dyrenes Hus i Bergen

Når det gjelder økonomisk støtte til kjøp av et Dyrenes Hus i Bergen, viser Sandal til at Dyrebeskyttelsen Norge har kjøpt hus i Oslo og Stavanger. I Bergen har lokallaget måttet leie hus av kommunen for en husleie på 6700 kroner måneden. Der drives kattehus, men det er ikke egnet til å brukes som Dyrenes Hus. Blant annet kan man ikke ta imot skadet fugl i kattehuset.

— Bergen er en av de største lokale foreningene med sine vel 1000 registrerte medlemmer. Vi har verken fått økonomisk støtte eller støtte til arbeidet vårt av Dyrebeskyttelsen Norge, sier Liv Sandal.

Ann-Carin Torrisen er leder av Dyrebeskyttelsen Norge. Hun sier til Bergens Tidende at hun skal delta på årsmøtet i lokalforeningen i Bergen. Der vil hun forsøke å komme i en dialog for å løse motsetningene. Hun sier det er ønskelig å beholde Bergen inne i fellesskapet.

Hvis det ikke lykkes, slik at Bergen melder seg ut, vil det bli etablert en ny bergensavdeling av Dyrebeskyttelsen.

Torrisen sier at det er hovedorganisasjonen som har kjøpt eiendommer i Oslo og Stavanger. Lokalavdelingene driver Dyrenes Hus på frivillig basis på de to stedene. Dette ble avgjort i demokratiske beslutninger på landsmøter. Mange andre steder i landet driver lokalforeningene Dyrenes Hus etter samme modell som i Bergen, forteller Torrisen.