Kloakkrørene i boligområdene ovenfor Svartediket var aldri kontrollert for lekkasje. Avføring fra en eneste person kan være årsak til epidemien.

Nå vil kommunen foreslå beiteforbud i fjellene rundt Svartediket. 46 millioner kroner har Giardia-smitten kostet samfunnet så langt.

Fire år gamle Karoline Markestad har klaget litt på vondt i magen, og i perioder hatt tynn avføring denne vinteren.

Mens voksne plages av diaré og magesmerter når de får Giardia, kan barn være smittet uten at det merkes på dem.

Færre enn 50 barn under 15 år er registrert som ofre for den lumske parasitten i Bergen.

— Det er forbausende få. Vår antakelse er at det er flere, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune.

- Vanskelig å si sikkert

Tanken på at datteren Karoline kan være Giardia-smittet har streifet Marit Markedstad, selv om fireåringen aldri har hatt tydelige symptomer.

— Det er vanskelig å si sikkert i den alderen. Det kan være greit å få henne sjekket, sier Markestad.

Familien Markestad bor i Fløen og får vann fra Svartediket. Der ligger også datterens barnehage.

Smittevernetaten ønsker å sjekke barn i husstander som får drikkevannet sitt fra Svartediket. Mellom 35.000 og 40.000 abonnenter får vann fra dette vannverket.

— Vi vet ennå ikke om det blir alle barn eller et representativt utvalg, sier Søbstad til Bergens Tidende.

Tanken er at to- og fireåringene skal levere avføringsprøve når de kalles inn til lege på helsestasjonen. Karoline har unnagjort sin fireårskontroll. Markestad vurderer om hun skal få sjekket datteren likevel.

Omfattende arbeid

Trolig blir ikke massekontrollen satt i verk før til høsten, på grunn av det omfattende arbeidet. Detaljene er ikke klare og klarsignal ikke gitt.

— Smittevernetaten trenger hjelp til å gjennomføre dette, og vil ble Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen om assistanse. Vi vil trolig be om ekstra midler for å få dette gjennomført, sier Øystein Søbstad.

De minste barna kan lettere enn andre grupper føre smitten videre, blant annet gjennom avføring. Slik kan de påføre Giardia til familiemedlemmer eller andre i sin nærhet, som ansatte og barn i barnehage.

— Foreldre som har fått Giardia og er blitt friske, kan igjen få smitten i seg gjennom barna, sier Søbstad.

Kommunen har ikke gått ut med spesielle advarsler til barnehager i nærheten av Svartediket.

— Ikke annet enn de generelle forholdsreglene om å være bevisst på personlig hygiene og være nøye med håndvask, sier Søbstad.

Store mørketall

Internasjonale undersøkelser viser at barn som er smittet av Giardia kan bli underernært og få mangelsykdommer. Det finnes lite informasjon om sykdommen på barn i Norge.

— Trolig vil en del ha parasitten i seg uten å merkes nevneverdig ved det. Søbstad vil ikke spekulere i hvor mange barn som er smittet.

— Det kan være store mørketall.

Søbstads råd til foreldre som er bekymret er:

— Oppsøk lege og få analysert en avføringsprøve.

Frisk igjen

Tre år gamle Sigve Rygg Eikeland har lagt bak seg det som trolig var et Giardia-angrep.

Treåringen hadde klare symptomer og fikk en kur, som ga resultater. Men guttungen finnes ikke i noen offisiell statistikk, siden smitten ikke ble fastslått.

— Min kone, som er sykepleier, mener bestemt at han hadde Giardia, sier Arne Rygg.

Hjemme får ikke familien vann fra Svartediket, men Sigve kan ha fått i seg smitten i Fløen barnehage.

Arne Rygg føler ikke behov for ytterligere sjekk av Sigve, siden gutten er frisk og ingen andre i familien har vært smittet.