TRUDE HAUG

I går møttes parksjef Sissel Lerum, landskapsarkitekt i Bergen kommune Mogens Lock Hansen og anleggsleder Kjartan Litland for å se på hvilke løsninger som kan tenkes for å markere «snublekanten» utenfor Banco Rotto på Vågsallmenningen.

For en tid siden skrev BT om at det var mange mennesker som snublet og skadet seg i en fortauskant ved Banco Rotto. Problemet er at det er svært vanskelig å se kanten, som ble laget i forbindelse med renoveringen på Vågsallmenningen.

— Oss vi bekymrer oss veldig, så vi ønsker å finne en løsning på dette problemet, sier parksjefen. Det må være nulltoleranse når det gjelder sikkerhet og liv og helse, mener hun.

— Men det må tas hensyn til estetikken også, forteller Lerum. Det kommer ikke til å bli aktuelt med en fargemarkering, svarer hun på spørsmål fra BT.

— De antikvariske myndigheter la inn som premiss for utførelsen av anlegget at det måtte være en nivåforskjell på fem centimeter i belegget for å markere at fortauet hadde gått her.

Kommunens utsendte har med seg en granittblokk i samme type stein som underlaget på Vågsallmenningen, og diskuterer hva som kan egne seg som markering. Det kan være striper eller spor nedi steinen eller en annen type overflatebehandling som gjør kanten mer synlig. Steinen kan prikkhugges eller grovhugges, og kan også utsettes for flammebehandling slik at den ikke blir glatt å gå på.

Dagens befaring skal forhåpentlig føre til at ulykker ikke skjer i fremtiden.

— Nå skal vi diskutere pris og utførelse, sier Sissel Lerum. Den nye markeringen vil komme på plass om to, tre måneder. Og i mellomtiden skal kanten markeres med svart tape.

LØSNING: Parksjef Sissel Lerum, landskapsarkitekt Mogens Lock Hansen (midten) og anleggsleder Kjartan Litland var i går på Vågsallmenningen for å se på hvordan «snublekanten» kan markeres bedre.