Planen er at Griegmarkeringen skal koste inntil 12 millioner kroner og at gjennomføringsorganisasjonen Grieg 07 A/S skal opprettes. Av beløpet Bergen kommune bevilger, skal 100.000 kroner gå til aksjekapital i Grieg 07 A/S.

Hundreårsmarkeringen av kunstneren og samfunnsmennesket Edvard Griegs død skal markeres i 2007 med temaene "Humanisten Grieg", "Sampleren Grieg" og "Den nasjonale Grieg".

Sekretariatsfunksjonen utføres av Museet for musikk og visuell kunst, det konsoliderte museet der Edvard Grieg Museum/Troldhaugen blir en del fra januar 2006.