Men først lover Bergen SV å rydde opp i det de kaller rotet etter det sittende byrådet.

— Det mangler 429 millioner kroner i inndekning på budsjettene for 2010 og 2011. Ingen av partiene sier hvordan de vil løse det. Vi vil bruke ett og et halvt år på å rydde opp, før vi begynner på vår velferdssatsing, sier SVs listetopp, Oddny Miljeteig.

Partiet vil øke eiendomsskatten fra 154 millioner til 486 millioner kroner. De tror ikke bergenserne vil ha problemer med å svelge en slik økning.— I undersøkelser som er gjort på skatt, sier folk at de aksepterer økning hvis det går til velferd. Vi vil gjøre greie for hver krone vi vil bruke. Dette blir et ekte, åpent spleiselag, der de som trenger mest får mer fra dem som er bedre stilt, sier Miljeteig.

Velferdshopp

SV har klart for seg hva de ekstra millionene skal brukes til: Blant annet skal 86 millioner gå til økt voksentetthet i skolen, 25 millioner skal gå til nærbarnehage og økt bemanning i barnehagene, 58 millioner brukes på økt bemanning i helse- og omsorgssektoren, mens 35 millioner skal gå til fattigdomsbekjempelse.

— Dette vil bety en vesentlig forbedring av velferdstilbudet for mange innbyggere i Bergen, sier Espen Edvardsen, som står på sjetteplass på SVs valgliste i Bergen.

— Hva vil økningen i eiendomsskatten bety for den enkelte boligeier?

— Så lenge Monica Mæland nekter en systematisk fremvisning av nye takster, er det vanskelig å si. Men vi har regnet ut at en bolig som var taksert til to millioner i 2004, vil få 300 kroner i måneden i eiendomsskatt med vårt forslag, sier Edvardsen.

- Ping-pongspill

Han er opptatt av at selv om eiendomsskatten økes i Bergen, vil den ligge under nivået i Trondheim. Her er inntektene fra eiendomsskatten for 2011 budsjettert med 420 millioner.

— Vi flagrer ikke med penger. Vi legger oss på et mer moderat skattenivå enn Trondheim, sier Edvardsen.

SV-politikerne mener alle partiene må spille med åpne kort når det gjelder eiendomsskatten.— Til nå har eiendomsskatten vært som et pingpongspill. Det har ikke kommet frem hva som er realistisk å oppnå hvis den kuttes. Vi vil vise hva som er realistisk med vår modell, sier Miljeteig.

Bergen SV lover 300 flere årsverk i bergensskolen, og bygging av 1200 nærbarnehageplasser ekstra, men er også opptatt av å bedre situasjonen for de eldre.

— Vi er nødt til å sikre en verdig eldreomsorg med høy kvalitet og kompetente ansatte, sier Miljeteig.

Avviser økt eiendomsskatt

Byrådsleder Monica Mæland (H) forstår ikke at SV mener de trenger å rydde opp etter det sittende byrådet.

— Det synes jeg er en sprek kommentar. Byrådet har i åtte år levert salderte budsjetter. Vi har ryddet opp etter det tidligere Ap-byrådet som hadde en milliard i underskudd. Er det noe vi kan, er det økonomistyring, sier hun.

Hun avviser at løsningen på byens velferdsutfordringer er å øke eiendomsskatten.

— Velferd er å bo. Å skattlegge det å bo i en by med et boligmarked som ligger på topp i Norge etter Oslo, er dårlig velferdspolitikk. Noe av det viktigste vi kan sikre, er muligheten til å eie og leie hus og hjem, sier Mæland.

Også hun viser til den høye eiendomsskatten i Trondheim.

— Det er mange eksempler på at topp eiendomsskatt ikke gir topp velferd. Se på Trondheim, der har de planlagt kutt i budsjettet frem til 2014. Ap hadde topp eiendomsskatt i Bergen i 2003, kombinert med en milliard i underskudd, og millionkutt i eldreomsorg og skole. Vi har kuttet skatten, samtidig som vi har økt satsingen på eldre og skole, sier byrådslederen.

Hva mener du? Si din mening her!