Skauge viser til dagens BT-oppslag om at køene i trafikken koster bergenserne milliarder av kroner hvert år. Næringslivet alene anslår at det taper 3,8 milliarder kroner i året på at varetransport og ansatte sitter fast i køene.

— Det viser at bergensområdet står overfor et tydelig veivalg. Investering i bybane og annen kollektivtrafikk vil være helt avgjørende for å gi folk et alternativ til å kjøre bil, slik at vi kan gi plass til nyttetrafikken på veiene, sier Skauge, som står på SVs fylkestingsliste i høstens valg.

Samferdselspolitikeren mener man må få bedre informasjon om hvor og når køene oppstår.

— Det må være fullt mulig å registrere køene elektronisk. Man kan ha hastighetsmålere, og bruke GPS-ene som er installert i bussene, for eksempel. Det vil øke kunnskapen om hvor det er nødvendig å gjøre noe, sier Skauge.