Lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen har flyttet fra lokalene ved Bergen lærerskole på Landås til nye lokaler på Kronstad.

Bergen kommune overtar nå det gamle bygget, og vil skape et lærings— og kultursenter her.

En av aktørene som flytter inn er International school of Bergen (ISB), som lenge har slitt med kapasitetsproblemer.

Sikre rekruttering

– Vi har lenge ønsket å gi den internasjonale skolen nye lokaler. Det er et veldig viktig grep for å styrke Bergen i forhold til det globale næringslivet . Lenge har mangel på kapasitet gjort det mindre attraktivt for utenlandske arbeidstakere å velge oss, sier byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen.

Det var på en pressekonferanse tirsdag formiddag byrådslederen kunne presentere de gode nyhetene.

Bergen kommune overførte tomten lærerhøyskolen nå står på til staten vederlagsfritt i 1962, med vilkår at det her skulle drives permanent

lærerskole.Kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner bekreftet i et brev mandag at kommunen har rett på å få tomten tilbake når høyskolens lærerutdanning nå har flyttet inn i nye lokaler.

Kommunen betaler ingenting for tomten, men må betale en teknisk sats for lærerskole-bygget og en tilleggstomt som følger med.

– Arbeidet med å sikre nye lokaler for den internasjonale skolen har pågått lenge. Vi har sett på mange ulike lokaliteter, men da det ble klart at dette bygget ble ledig skjønte vi at det måtte bli her, sier byrådsleder Stolt-Nielsen.

- Gjør oss konkurransedyktige

En av de lykkeligste på dagens pressekonferanse var Marit Warncke, administrerende direktør for Bergens Næringsråd.

Næringsrådet og Business Region Bergen har jobbet tett med kommunen og skolen for å få realisert nye lokaler.

– Dette er et stort steg i retning å gjøre Bergen mer attraktivt for de beste hodene, slår Warcke fast.

Konkurransedyktighet har hele tiden vært et viktig argument i prosessen med å gi skolen nye lokaler.

– Når både Stavanger og Trondheim har kunnet tilby langt flere skoleplasser og bedre fasiliteter, så sier det seg selv at Bergen har stilt seg bakerst i køen sier June Marison, rektor ved ISB.

400 internasjonale elever

Rektoren håper å kunne flytte inn i de nye lokalene på Landås i løpet av et til to år, og ser for seg at skolen om noen år vil huse rundt 400 elever.

Den internasjonale skolen har i dag i underkant av 200 elever, et tak de har stanget mot i årevis.

I tillegg til den internasjonale skolen skal høyst sannsynlig Bergen voksenopplæring og Nygård skole voksenopplæring inn i det planlagte lærings- og kultursenteret.

– Den internasjonale skolen skal ikke ha så stor del av bygget, så vi har god plass til andre aktører. Når vi har fått klarhet i hvem som skal inn skal vi sette oss ned og se på hvordan arealene skal fordeles, sier byrådsleder Stolt-Nielsen.

Flyttingen har også en annen fordel for kommunen. Lokalene som ISB til nå har disponert ved Slettebakken skole vil nå bli brukt til ordinær skoledrift, og med det også fylle behovet ved Slettebakken skole for større arealer.