Arild Viken har på eget initiativ bygget en fangstbås for å hjelpe bøndene i Guddalen, som har mistet mye sau og lam de siste årene. Både Viken og de lokale bøndene er overbevist om at en gaupe står bak, og at den har etablert seg fast i området, skriver Firda.

Ifølge Direktoratet for naturforvaltning (DN) er den aktuelle båsen i strid med regelverket. Viken får heller ikke lov til å bruke levende høns som lokkemat, selv om gaupen og hønsene vil være fysisk adskilt.

– Båsen er bygget etter de krav og standarder som Fylkesmannen har, hevder Viken overfor Firda.

– Hønsene er ikke i fare

Til bt.no presiserer Viken at det ikke er snakk om levende åte . Hønsene skal kun lokke gaupen, og vil aldri være i fare.

– Jeg vet godt at levende åte ikke er tillatt. Hønsene vil være fysisk avstengt fra båsen, og det vil være umulig for gaupen å nå dem. Ideen er at de skal lage litt lyd og lukt – gaupen er nysgjerrig. Det verste som kan skje med hønsene, er at de får se en gaupe. En hønsehjerne er en hønsehjerne, og om den ser en gaupe eller katt vil ikke utgjøre noen stor forskjell, mener Viken.

Godkjenner ikke høns

Det må søkes om tillatelse for å få sette opp gaupefeller, og Viken skal sende sin søknad i løpet av kort tid. Hermund Mjelstad hos Fylkesmannen er ikke begeistret for planene:

– Jeg kan allerede forskuttere at et opplegg med høns ikke blir godkjent av oss, sier Mjelstad til Firda.

Gaupefellen står i skogkanten, inntil et gammelt fjøs, der Arild Viken tidligere har funnet gaupespor. Hønsene skal plasseres inne i fjøset.

– Jeg synes godt de kan godkjenne denne. Det er snakk om at gaupen går inn i båsen og ser inn i fjøset gjennom et gitter. Jeg ser ikke noe uetisk i det, sier Viken.

Bør Arild Viken få lov til å sette opp fellen sin? Hva mener du?

PRIVAT