• Hvis det kommer snø fredag, vil vi sette inn folk som skal lete etter spor fra de tre vaskebjørnene, sier viltforvalter Tore Løne i miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland til Bergens Tidende.

— Å lete etter vaskebjørnene på bar mark, vil være som å lete etter nålen i høystakken. Men hvis og når det kommer snø, vil vi organisere leting etter vaskebjørnene, sier Løne.

— Da vil folk fra Statens Naturoppsyn i Hordaland, folk fra viltforvaltningen i Bergen kommune og folk fra vår avdeling gå systematisk til verks for å finne spor etter vaskebjørnen. Hvis vi finner dyrene, vil vi avlive dem, sier Tore Løne.