— Jeg hadde ikke forventet at regjeringen skulle bla opp med 100 millioner i støtte til den nye fabrikken. Men det finnes mange muligheter mellom 100 millioner og ingenting. Det er i hvert fall uakseptabelt passivt bare å snu ryggen til Odda, sier leder av Stortingets Næringskomité, Olav Akselsen (Ap).

Hvis bare viljen er til stede, er det flere muligheter innenfor dagens system, mener den tidligere olje- og energiministeren.

Han trekker særlig frem muligheten med å la industri som slipper ut store mengder CO2 få investere penger i prosjektet, mot at de senere får godskrevet denne investeringen når regjeringen i 2005 planlegger å introdusere et nasjonalt kvotesystem for klimagasser.

Har selv gjort slike grep

— I min tid som statsråd gjorde vi nettopp dette grepet med reduksjon av NOx utslipp, for å få Statoil til å bygge to nye forsyningsskip som skal gå på naturgass, sier Akselsen.

— Man kan også se på fabrikken som et pilotprosjekt der det vil være snakk om utvikling av nye teknologi. Eller man kunne gjort prosjektet til en regionalpolitisk sak. Poenget er at departementene allerede har en del virkemidler som med litt vilje kan brukes til å trekke med seg private aktører, mener Akselsen.

Ikke noe gammelt tapssluk

— Men er det mulig å få stortingsflertallet med på dette?

— Det er for tidlig å si. Vi skal huske at dette er en hundreårig bedrift, som gjennom årene har gitt betydelige bidrag til storsamfunnet. Her er det ikke snakk om å putte penger i noe tapssluk. Vi snakker om oppbygging av noe helt nytt, sier komitélederen.

Ordfører i Odda, Toralv Mikkelsen (Ap) vil nå sammen med Akselsen prøve å påvirke opposisjonen på Stortinget til å omgjøre regjeringens vedtak.

— Vi vil nå kjempe strafferundene mot opposisjonen. Situasjonen for oss er at vi allerede er definert som en såkalt omstillingskommune på femte året. Men å skaffe erstatning for 200 arbeidsplasser for en kommune som allerede sliter med fraflytting, er mildt sagt en utfordring, sier Mikkelsen.