I Tide Buss AS har man ikke registrert negative tilbakemeldinger på tituleringen «kundebehandler» i stedet for bussjåfør, ifølge Kaare Enæs, informasjons— og markedssjef i selskapet.

— Vi ønsker å ha søkelyset på kunden. Vi har 140.000 kundebesøk hver dag. Derfor vil kunden og kundebehandling være en vesentlig del av våre sjåførers arbeidsdag, sier han, og «kunden» er altså passasjerene.

— Noen synes «kundebehandler» er et litt rart ord for sjåfør?

— Det kan jo hende at noen synes det er litt uvant. Vi har ikke brukt ordet slik før, men vi har brukt det lenge internt. Vi ønsker å få frem at jobben dreier seg like mye om kundebehandling som det å kjøre buss, sier Kaare Ænes.

— Er ikke det viktigste at de er flinke til å kjøre buss?

— Jo, klart. Det går på sikkerhet og komfort. Dette dreier seg om å ha kundens ve og vel i tankene når de kjører. Det går på hele utøvelsen av tjenesten, sier Kaare Enæs.