— Det er ekstremt provoserende når det sittende byrådet begynner dette arbeidet to uker før valget, når de vet at et nytt byråd vil gjøre noe annet, sier Høyres byrådslederkandidat Monica Mæland.

Både hun og Fremskrittspartiets toppkandidat, Liv Røssland, sier de vil holde løftet sitt om å gjenåpne Festplassen for parkering inntil Klostergarasjen står ferdig, om de kommer i flertall.

Meningsmålingene den siste tiden kan tyde på blått flertall i Bergen kommune etter valget. Dermed kommer de to i posisjon til å gjøre endringer.

- Har gitt et løfte

— Får vi godt nok valgresultat, blir Festplassen gjenåpnet for parkering inntil Klostergarasjen er ferdig, sier Mæland.

— Vi har sagt helt fra vedtaket ble fattet i mai, at vi ønsker å ha Festplassen åpen for parkering til Klostergarasjen åpner. Vi har gitt de næringsdrivende et løfte om dette. Det løftet akter vi å holde, sier Mæland.

Arbeidet med Klostergarasjen er nettopp begynt, og parkeringsanlegget, som er en del av Bergensprogrammet, skal stå ferdig i 2005.

Mæland er fornøyd med meningsmålingen i BT som viser at seks av ti ønsker Festplassen gjenåpnet.

— Det klinger i mine ører, sier Mæland.

Hun får støtte av Liv Røssland.

- Uproblematisk

— Jeg ønsker å legge asfalten på igjen og benytte plassen til parkering, så skal vi lage Festplass når Klostergarasjen åpner.

— Men er det samfunnsøkonomisk smart å legge ny asfalt når den gamle er tatt bort?

— At Festplassen er stengt for parkering, koster Bergen kommune en del i tapte inntekter. Vi kan bruke de inntektene. Er det slik at det bare er å legge nytt dekke, er dette helt uproblematisk, mener Røssland. Hun kommer også med et annet stikk i siden til det sittende byrådet.

— En annen måte å gjøre det på er å åpne pampeparkeringen bak rådhuset for parkering. Så kan de som parkerer der i dag parkere på ByGarasjen, siden det er så sentralt, sier Røssland ironisk.

Vil åpne kollektivfelt

I tråd med Bergensprogrammet ble det opprettet kollektivfelt i Lars Hilles gate og Christies gate i sommer - noe som tidvis har skapt køkaos i trafikken. Målet er å få bilene bort fra sentrum. Begrunnelsen er blant annet UNESCOs krav om å verne kulturskatten Bryggen for trafikk.

Også dette har Høyre og Fremskrittspartiet lovet å gjøre noe med om de kommer i posisjon etter valget. De vil gjenåpne kollektivfeltet inntil brikkene faller på plass med åpningen av Klostergarasjen.

Anne-Grete Strøm-Erichsens forslag er å åpne Kaigaten for trafikk mellom ti og to alle dager for å gi næringstrafikken bedre vilkår.