Fylkesrådmann Tore Eriksen i Sogn og Fjordane la torsdag formiddag frem forslaget til ny skolestruktur i fylket.

— Vi har fått et veldig krevende oppdrag. Vi vet at dette vil oppleves som trist for familier, og at det vil komme reaksjoner fra kommuner, organisasjoner og næringsliv. Men det ligger i min jobb å komme med denne anbefalingen, sa Eriksen, da han innledet presentasjonen for fylkesutvalget.

Eriksen foreslår at de videregående skolene i Luster, Høyanger og Stryn blir lagt ned. I tillegg vil de legge ned Jølster-avdelingen av Mo og Jølster videregående skole. Til sammen er det rundt 700 elever på disse skolene.

Det betyr blant annet at Dale videregående skole blir spart, hvis fylkesrådmannens forslag blir vedtatt.

For de andre videregående skolene i fylket ligger det an til en rekke endringer i studietilbudet.

Kutter Hordalandsavtale

Fylkesrådmannen foreslår også at den såkalte Hordalandsavtalen blir sagt opp. Det betyr at elever i Gulen og Solund kommuner ikke lenger kan gå på Austrheim videregående skole, og må dermed flytte på hybel lenger nord i fylket.

Oppsigelsen av avtalen kan i neste omgang føre til at skolen i Austrheim blir lagt ned. I foreslaget til skolebruksplan for Hordaland, som ble lagt frem i februar, heter det at eksistensen til denne skolen i stor grad er avhengig av Hordalandsavtalen.

- Må spare penger

De fleste endringene i tilbudet for videregående opplæring i Sogn og Fjordane vil tre i kraft allerede før skolestart i august 2014.

Fylkesrådmann Eriksen sier at nedleggingene er tvingende nødvendig for fylkeskommunens økonomi. Årsaken er en reduksjon i antall elever på de ulike skolene i fylket.— Skal vi ha det samme tilbudet fra i dag, vil det koste oss 50 millioner ekstra på kort sikt og 80 millioner på mellomlang sikt. Derfor er disse endringene nødvendige, sier Eriksen.

Varsler kamp

Det er kommet rundt 220 høringsutspill fra organisasjoner, kommuner og bedrifter i Sogn og Fjordane.

— Engasjementet har vært stort, og det er ingenting som tilsier at det vil bli mindre fremover. Nå går stafettpinnen over til oss på politisk side, sa fylkesordfører Åshild Kjelsnes, da hun innledet pressekonferansen.

I spørsmålsrunden etter fremleggelsen gjorde flere politikere at det nå blir kamp for å hindre at skolene blir nedlagt. Spesielt gjelder det skolene i Stryn og Høyanger.

Fylkestinget i Sogn og Fjordane skal avgjøre fremtiden for skolene i midten av juni.