Lindås-rådmann Henrik Flatøy la i går frem et budsjettforslag med en rekke smertelige kuttforslag.

Her er noe av innholdet i rådmannens krisepakke:

  • De fådelte skolene Myking, Skodvin og Festo legges ned fra skolestart neste høst. Elevene ved de to førstnevnte skolene overføres til Lindås barneskule. Festo-elevenes skjebne skal avgjøres senere.
  • Foreldrebetalingen til de kommunale barnehagene, skolefritidsordningen og kulturskolen øker med ti prosent.
  • Lindås sjukeheim foreslås nok en gang nedlagt. Eldresenter forsvinner, og dagplasser skal legges ned.

Men listen er lengre. Bokbussen blir borte, landbruksvikar-ordningen avvikles, det samme skjer med veterinærtjenesten.

Skolebygg til salgs

For å skaffe den bunnskrapte kommunekassen sårt tiltrengte inntekter, blir det foreslått å selge en rekke kommunale eiendommer til høystbydende. Listen inkluderer Lindås sjukeheim, skolebygningene på Festo, Myking, Skodvin, Romarheim og gamleskolen på Lindås.

Som om ikke det var nok, foreslår rådmann Henrik Flatøy på nytt at det blir skrevet ut eiendomsskatt for tettstedene Lindås, Knarvik og Alversund.

Rådmannen sier rett ut at konsekvensene av budsjettforslaget kan bli dramatiske. Om nedleggelse av Lindås sjukeheim skriver han:

— Stor påkjenning

— Det vil medføre en stor påkjenning for den enkelte beboer, personalet og de pårørende.

Rådmannen foreslår å bruke 100 millioner kroner av salgsinntektene for Nordhordland Kraftlag til nedbetaling av gjeld. Den var ved forrige årsskifte på 211 millioner kroner.

Den økonomiske situasjonen for inneværende år er også blitt drastisk forverret de to siste månedene. KLP sine tap på børsen gir en smell for Lindås på åtte millioner kroner. På toppen av dette har skole- og barnehageetaten en forventet budsjettoverskridelse på to millioner kroner. Regnskapsunderskudd for i år ser ut til å bli 14 millioner kroner.