Leder for beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, Kaare Songstad, bekrefter at de ønsker å legge ned styrken.

Nasjonal ressurs

Politireserven er en nasjonal forsterkningsressurs, men medlemmene rekrutteres bare fra det sentrale Østlandet. Mannskapene må ha fullført førstegangstjenesten, og har deretter plikttjeneste i politiet i stedet for i Heimevernet eller Sivil­forsvaret.

Politireserven kan brukes for å opprettholde samfunnsordenen ved naturkatastrofer eller alvorlige ulykker, og ved militær beredskap eller mobilisering. Det er Utrykningspolitiet som har det daglige ansvaret.

— Går inn for nedleggelse

Etter det BT kjenner til, vil politiet finansiere våpenkasser og Gunlock ved å kutte i treningen for mannskapene.

Et offentlig utvalg, som har gjennomgått organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og politireserven, foreslår å legge ned sistnevnte. Oppgavene kan ivaretas bedre av andre, konkluderer utvalget.

- Vi støtter den vurderingen, og går inn for nedleggelse, sier Songstad.