— Ikke legg ned skolen vår, er den samstemte beskjeden fra elevene i fjerde klasse på Liljavatnet skule i Fjell.

Når FAU-leder Per Magne Handegård er på besøk i klasserommet, er det fremtiden for skolen deres som er det store temaet.

— Arbeidet i kommunen er preget av hastverk og forholder seg ikke til virkeligheten, sier Handegård.

Under to år etter at politikerne slo fast at det ikke skulle gjøres noe med skolestrukturen mellom 2011 og 2014, kom forslaget om å redusere antall barneskoler fra 16 til 10. Liljevatnet skule står på listen.

Varslet av avisen

FAU-lederen fikk vite om planene gjennom et oppslag i VestNytt 22. desember. Så gikk det raskt. Først befaring med gruppen som jobbet med skoleplanen og deretter folkemøte på skolen.

— De hadde bestemt seg før de kom på befaring. De var ikke interesserte i å høre på motargumenter. På folkemøtet klarte de ikke å svare på noen konkrete spørsmål, sier han.

Elevene og foreldre i Fjell er ikke de eneste som kjemper imot nedleggingsspøkelset her i fylket. Kampen om nærskolene pågår nå i mange kommuner.

Allerede i morgen står skolestruktur på dagsordenen til kommunestyret i Kvinnherad. I dag er det 18 skoler i kommunen. Formannskapet vil ha det ned til 11.

— Kommunen er vidstrakt med mange fjordarmer, grender og tettsteder. Vi har ikke økonomi til å drive skolene videre på samme måte som vi gjør i dag, sier kommunalsjef Asbjørn Skår.

Jobber for privat skole

Også Ullensvang herad holder på med omorganisering. Ny skolestruktur på østsiden av fjorden ble vedtatt av heradsstyret i fjor og på vestsiden i 2011. Seks skoler skal bli til fire. Vines skole ble slått sammen med Hauso skole fra skolestart i fjor. Til høsten skal elevene som tidligere gikk på Sekse skole flyttes til ny delvis ombygget skole på Opedal.

MISFORNØYD: FAU-leder Per Magne Handegård er blant dem som er svært kritisk til måten Fjell kommune går frem for å legge ned skoler. Han mener Liljevatnet skule ikke bør legges ned, og viser til de gode resultatoppnåelsene skolen har, samt at det kommer befolkningsvekst i området.

Pedagogisk konsulent Inger Sekse sier den siste sammenslåingen er omstridt. Foreldre på Sekse jobber nå med å få i stand en egen privat skole i bygden slik at elevene slipper å måtte reise med buss.

På Askøy er det i dag 17 skoler. Et av alternativene som diskuteres, er å legge ned fem små skoler og samle elevene som hører til disse skolene i en stor skole. Motstanden er stor.

Denne uken holdes det flere folkemøter på øyen om de nye skoleplanene. Hovedutfordringen i den nye skolestrukturen er ifølge skolesjef Aage Rosnes at elevtallet i kommunen trolig øker fra 2000 elever i dag til 6000 elever innen 2030.

Politisk paradoks

Tilbake på Liljevatnet skule har ikke FAU-leder Handegård mye godt å si om vurderingene som er gjort. En del av elevene skal til Brattholmen skule. I beregningene av elevtall og arealkrav har de ikke tatt hensyn til at Liljevatnet skule er en bokmålsskole. Det betyr at de ikke bare kan slå sammen elevene i større klasser. Det krever egne bokmåls— og nynorskklasser.

— Kommunens mål er at Fjell skal ligge over landsgjennomsnittet på læringsmiljø og nasjonale prøver. Liljevatnet ligger over på begge deler. Fjell ligger under. Vi er billigst i drift, har kommunens beste læringsresultater og -miljø. I tillegg ligger skolen i et område hvor det er forventet sterk folkevekst, sier han.

Fjell-ordfører Eli Berland (H) påpeker at det var forrige periode de vedtok ikke å legge ned noen skoler.

— Vi er i en ny periode nå.

- Men skoler vil jo bli lagt ned før 2014?

— Dersom denne innstillingen blir vedtatt, så vil skoler bli lagt ned ja.

Ikke penger nok

Hun vedgår at politikerne da går tilbake på vedtaket sitt.

— Men ting forandrer seg. Dette er snakk om én setning fra en plan i forrige periode. Intensjonen var alltid å ta opp igjen dette med skolestruktur.

Hun erkjenner derimot at det er et paradoks dersom de ligger ned Liljevatnet skule, som har gode resultater.

— Det kan man si. Men vi som politikere må se hele kommunen under ett. Jeg forstår at folk reagerer når det er den nyeste skolen, og resultatene er bra. Men vi har ikke råd til å drifte 1000 skoleplasser som ikke er i bruk, sier Berland.

Synspunkter? Si din mening her.