— Jeg vil slå sammen integreringskomiteen med likestillingsutvalget. På den måten kan arbeidet med integrering få drahjelp fra likestillingsutvalget, sier leder for komiteen Harald. V. Hove (H).

Han mener det vil være positivt både for integrering og likestilling at kompetansen blir samlet i én komité. Han mener Bergen kommune har mye som kan bedres på begge områder.

— Hvordan vil integreringen tjene på dette?

— Hovedsakelig ved at det blir økt fokus på integrering. I dag er det mye fokus på kjønnsdiskriminering, og innvandrere taper kampen om oppmerksomhet. Jeg tror et felles utvalg kan se mer helhetlig på diskriminering, sier Hove.

Han mener dagens komité for integrering er en måte for kommunen å kjøpe seg god samvittighet på og at den er en sovende komité. Han tviler på at komiteen i det hele tatt avholdt møter i forrige periode.

Faktisk sover komiteen så tungt at det kan bli en utfordring å legge den ned. Komiteen mangler nemlig en sekretær og dermed blir det tungvint for komiteen å melde oppbud.