— Jeg har lyst til å skape det Vestlandet som ikke finnes i dag, sa Jette F. Christensen, konstituert leder av Hordaland Ap, under åpningstalen på årsmøtet lørdag formiddag.

— Vi har så mange like muligheter på Vestlandet. Vi har alt å vinne på å tenke sammen. Regiondebatten er overmoden for å tas opp igjen.

Vil overvinne skepsis

Det er temmelig nøyaktig fire år siden diskusjonen om regioner som alternativ til fylker avgikk med døden. BT slo i februar 2008 fast på lederplass at fiaskoen var total.

Fylkene, her vest spesielt Rogaland og Sogn og Fjordane, var skeptiske. Også uvilje i ledelsen i Ap og i regjeringsapparatet for øvrig bidro til aktiv dødshjelp for regiontanken.

Engasjementet for en Vestlandsregion var i all hovedsak samlet i Hordaland den gang. Nå forsøker altså Hordaland Ap å reise debatten på nytt.

Christensen håper på mer engasjement og drahjelp fra Rogaland denne gangen. Hun viser blant annet til at de to største byene i regionen, Bergen og Stavanger, kjemper om samme type arbeidskraft, har mange av de samme naturressursene og ellers har mange av de samme mulighetene.

Glad i Vestlandet, likegyldig til fylket

— Vi vil at Vestlandet fortsatt skal være ledende innen forskning, utvikling, produksjon og bruk av fornybar energi. Vi skal bli ledende på miljøvennlig sjøtransport. Maritim utdanning skal styrkes. Vi skal styrke Vestlandets innovasjonsevne.

Hun er også overbevist om at folk har en sterkere identitetstilknytning til landsdelen enn til fylker og fylkeskommuner.

— Vi snakker mye om Vestlandet, vi sier at vi er fra Vestlandet. Jeg vil skape Vestlandet, og fylle det med muligheter. Hvor er det forfatterne kommer fra? Hvor er det musikken kommer fra? Fra Vestlandet. Også film står sterkt på Vestlandet, sa hun i en pause.

Stortingspolitikeren tror også at folk vil ha lettere å engasjere seg politisk for regionen Vestlandet enn for det enkelte fylket.

- Dette er oppskriften på mer sentralisering

Christensen får helhjertet støtte fra Harald Schjelderup, gruppeleder for Ap i bystyret i Bergen.

— Jeg har ingen illusjon om at dette blir et hett valgkamptema. Men dette er en debatt som kommer opp igjen, sier han.

Han begrunner det med høyresiden ønsker et land med kun to nivåer, kommuner og staten.

— Dette er oppskriften på mer sentralisering. Vårt svar må være å erstatte fylkene med sterke folkevalgte regioner. Vestlandsregionen er allerede knyttet sammen gjennom veier og kanskje etter hvert tog. Nå må vi også fylle den med politikk.

Heller ikke Schjelderup er klar på hva innholdet bør være, men reiser heller noen spørsmål.

— Bør en større del av kulturbudsjettet disponeres regionalt? Bør vi kunne flytte mer av nærings- og forskningspolitikken til regionene enn det fylkene har i dag? Mer av samferdselspolitikken? Vi må ha en gjennomgang av hva som kan flyttes til regionene.

- Flere regionsentre

Schjelderup kan ikke svare på om klimaet for regiondebatten er bedre nå enn for fire år siden nord og sør i fylket.

— Det er en frykt for at Bergen skal få en dominerende rolle. Derfor må man se på en funksjonsfordeling med flere regionsentre, sier han.

Jette F. Christensen bekrefter at hun ikke har diskutert dette i Ap-ledelsen sentralt ennå.

— Nå er diskusjonen startet, så får vi se. Det er naturlig at dette diskuteres på flere nivå.

På tide å bli kvitt fylkeskommunen? Si din mening.