I fjor sommer ble det kjent at byrådet vil avvikle 266 alders­hjemsplasser i Bergen. Byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim (H), sa at de ønsket «mer fremtidsrettete botilbud».

Nå har Onarheim bestemt seg for at Soltun, Margit Tanners Minne og Det private Gamlehjem skal avvikles. Resten bygges om.Sankt Johanneshjemmet blir også foreslått avviklet, men i dette tilfellet skal ombygging utredes først.

— Vi forstår det vil komme reaksjoner fra pårørende, beboere og ansatte, men kommunen må tenke fremtidsrettet og ha en langsiktig plan. Vi vil ta vare på både ansatte og beboere. De skal få nye tilbud og nye jobber, sier Hilde Onarheim.

I dag er byrådets plan for aldershjemmene presentert. Først for styrererne, deretter for pressen og på kommunens nettsider.

Planen skal nå ut på tre ukers høring til berørte institusjoner og Eldrerådet. I september skal bystyret behandle den.

Hvis byrådets plan følger til punkt og prikke vil kommunen sitte igjen med 123 av 266 plasser. 48 av disse er blitt sykehjemsplasser, 61 er plasser ved såkalte omsorgssenter, som blir en litt enklere form for sykehjem, og 14 omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Omsorg pluss kalles disse i Bergen.

142 plasser er borte.

Onarheim føler likevel at kommunen er godt rustet for eldrebølgen. Tre nye sykehjem med totalt 300 plasser er underveis og vil stå ferdige i 2017 og 2018. I tillegg håper hun å få bygget flere Omsorg Plus-boliger i Åsane.

— Grunnen til at vi besluttet å øke opp fra to til tre nye sykehjem var nettopp at vi så det økte behovet. Vi kan aldri føle oss trygg nok, men jeg mener vi er godt rustet, sier Onarheim.

Flest private

Her er planen for de berørte institusjonene er:

  • Bergen Indremisjons Aldershjem bygges om til omsorgsenter.
  • Det private Gamlehjem avvikles
  • Enkers aldershjem bygges om til omsorgssenter
  • Landås Menighets Eldresenter får sykehjemsplasser i andre og tredje etasje, mens første og fjerde etasje bygges om til omsorg pluss.
  • Margit Tanners Minne avvikles
  • Metodistkirkens Alders- og Sykehjem får sykehjem i tredje etasje, mens fjerde etasje blir omsorgssenter eller omsorg pluss-boliger.
  • Sankt Johanneshjemmet avvikles som aldershjem. Her vurderer kommunen å etablere sykehjem eller omsorgsboliger.
  • Slettebakken Menighets Eldresenter får sykehjem i første og andre etasje, mens tredje etasje bygges om til omsorg pluss-boliger.
  • Soltun aldershjem avvikles

Flest private

80 prosent av aldershjemmene er private. I juni var representanter for alle hjemmene invitert til et møte på rådhuset. Hensikten var å finne ulike løsninger for utfasing av aldershjem i løpet av neste tiårsperiode.

- Noen vil kanskje bygge om til sykehjem, noen til andre boformer, sa Onarheim den gang.

- Vi snakker om fire-fem år frem i tid, kanskje ti år, og da i så fall å flytte til noe nytt og bedre. De som bor på aldershjemmene, og de ansatte, skal ikke bekymre seg for denne prosessen, sa Onarheim den gang.

I 2015 vil 58 døgnbemannede omsorgsboliger på Gartnermarken i Fyllingsdalen stå klare, og Onarheim ser for seg at beboere fra Soltun kan flytte inn der.

Fornøyde

I juni møtte BT noen av de 29 beboerne på Margit Tanners Minne. Det eies og drives av Bergen Sanitetsforening.

Damene i dagligstuen mot Kong Oscars gate har gode dager. Fra sofaen innenfor panoramavinduet holder de øye med trafikken til jernbanestasjonen, og på fortauet like utenfor passerer det stadig vekk en kjekk, ung mann. Mellom hendene vokser håndarbeidet mens praten går.- Jeg har virkelig ingenting å beklage meg over, sier Aud Alice Jensen, og viser frem alle smilerynkene.

- Hele livet har jeg hatt det godt, legger hun til.

Nå tar altså livet en ny sving.

Diskuter saken under:

FANT MUGGSOPP: På Soltun aldershjem har ikke de mannlige ansatte egen garderobe. I damegarderoben er det i tillegg gjort funn av muggsopp. Bygget er ifølge en kartlegging ikke egnet til sykehjemsdrift.
Marita aarekol