I dag ble det kjent at byrådet foreslår at det bygges en helt ny Rolland skole. Den nye barneskolen vil få plass til 350 elever og skal bygges på samme tomt som hovedbygget til Rolland skole står i dag. Etter planen kan den nye skolen stå klar i 2018.

Legger ned grendaskoler

Grendaskolene Storåsen og Kollåsen blir foreslått avviklet og elevene vil i fremtiden gå på nye Rolland skole. Dagens hovedbygg har kapasitet til 200 elever, og er i så dårlig stand at det anbefales å rive bygget.

Tilstanden på de tre byggene på Rolland skole er så dårlig at de vil ha behov for omfattende rehabilitering dersom de ikke skal rives. I et forprosjekt har kommunen utredet ulike alternative løsninger for Rolland skole.

Midlertidig løsning

Alternativene har så vært på høring og samtlige høringsinstanser går inn for alternativet byrådet nå foreslår. Det er også forslaget som etat for utbygging har anbefalt.

Det er ikke klarlagt hvilke midlertidige løsninger som vil komme for elever og ansatte i rive— og byggeperioden.

Saken skal videre til behandling i komité og vedtas i bystyret.