— Dette er hårreisende. Det er stort behov for boliger til psykisk utviklingshemmede i Bergen, sier Susanne Weiss, leder for Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede i Bergen.

Både i Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane bygges det for tiden boliger for psykisk utviklingshemmede. Det store behovet for slike boliger har gjort at bystyret ønsker å forsere byggingen av disse.

Men i Arna går det motsatt vei. For å spare penger har bydelsstyre vedtatt inntaksstopp for bofellesskapene. Som følge av dette foreslår administrasjonen å legge ned en plass som nylig ble ledig. Det til tross for at Arna har 11 psykisk utviklingshemmede på venteliste for å få plass i bofellesskap.

Får ikke kompensasjon

— Selv om vi har kandidater som venter på bolig, er det ikke sikkert de ville passet inn i boligen som er ledig. For eksempel vil ikke unge autister passe inn i et bofellesskap med eldre, sterkt pleietrengende beboere, sier Helene Ve, helse- og sosialsjef i Arna.

— Er det tilfellet her?

— Vi har gått gjennom ventelisten. Det er ikke optimalt at noen av disse 11 flytter inn i boligen, sier hun.

I administrasjonens begrunnelse kommer det frem at bydelen kan spare fra 150.000-300.000 kroner på å legge ned en plass.

— Vi kunne fått kompensert dette hvis vi tok imot pleietrengende fra en annen bydel, men ikke fullt ut, sier Ve.

Hun forteller at når bydelen tar imot en psykisk utviklingshemmet fra en annen bydel, får Arna full økonomisk kompensasjon fra «avsenderbydelen», men bare i ett år. Deretter overtar Arna det økonomiske ansvaret for beboeren.

— Vi har ingenting imot å drive disse bofellesskapene, men i tider med store nedskjæringer er det økonomien som styrer dette, sier Ve.

- Helt hinsides

Arna har åtte prosent av byens utviklingshemmede til tross for at bydelen bare har fem prosent av befolkningen. Ifølge Ve får bydelen fire-fem millioner kroner for lite kompensert for dette.

— Vil dere heretter nekte psykisk utviklingshemmede fra andre bydeler plass hos dere hvis dere får ledige plasser?

— Ja.

— Og hvis en fra Arna kan passe inn på en ledig plass?

— Det vil være mer sannsynlig at han får plass. Men vi må vurdere hva vi kan gi av hjelp hjemme og i bofellesskap, sier Ve.

Susanne Weiss synes det høres helt utrolig ut at Arna vi legge ned en plass.

— Dette viser hvilke ulemper bydelsreformen har. Det er bra at Arna vurderer hvilke beboere som passer inn, men at man legger ned plassen er helt hinsides, sier hun.