— Vi synes det er utrolig trist hvis dette blir det endelige resultatet, sier styrer Bente Mjåtveit i Trollskogen barnehage.

I går ble de ansatte i barnehagen informert om at kommunen vil legge ned barnehagen fra august 2015. Mjåtveit sier beskjeden kom svært brått på. Forrige melding fra kommunen var at barnehagen skulle flytte inn i et flunkende nytt bygg neste høst.

— Det var hardt for personalet å få beskjeden. Det kom veldig plutselig, sier Mjåtveit.

For dyrt

Bergen kommune overtok barnehagen fra Hordaland fylkeskommune i 2011. Da bestemte de seg for å bygge ut barnehagen, for å gjøre den mer lønnsom.

Under prosjekteringen av utbygging, kom det frem at bygget barnehagen holdt til i, trengte en total rehabilitering. Siden 2012 har derfor barna i barnehagen holdt til i midlertidige lokaler i Haukås og Hordvik korttidsbarnehage, og på Haukås skole.

Nå har kommunen lagt planene om nybygg på is. De har funnet ut at det blir alt for dyrt å bygge, og mener det ikke er behov

for barnehageplassene i området fordi det allerede er god kapasitet. Folketallsprognoser i området spår også en lavere barnetallsvekst.

Foreldre vil kjempe

— Det er jo faktaopplysninger, som jeg forholder meg til, men prognosetall er alltid en prognose, sier Mjåtveit.

Foreldrene i barnehagen ble informert om planene fredag morgen. Mjåtveit sier tilbakemeldingene fra dem er at de ønsker å kjempe for å beholde barnehagen.

— Denne saken er ennå ikke avgjort. Foreldrene vil bruke de mulighetene de har, sier styreren.

- Et løftebrudd

— Ja, dette er et løftebrudd, sier byråd for barnehage og skole i Bergen, Harald Victor Hove (H).

Han sier byrådsavdelingen har jobbet mye for å kunne bygge et nybygg. Da kostnaden for nytt barnehagebygg nå nærmet seg 50 millioner kroner, fant de ut at det ikke kunne forsvares.

— Det er vanskelig å forsvare å bruke så mye penger i et område med 120 prosent barnehagedekning. Vi har andre barn i andre deler av Bergen som vi også må tenke på, sier Hove.

I fjor ble Bekkjarkrokane barnehage vedtatt lagt ned fordi det var overdekning av barnehageplasser i området den lå i. Hove sier han er opptatt av at det skal være lik behandling, også når det kommer til upopulære avgjørelser.

— Jeg forstår at det er en beklagelig melding å få, og jeg forstår at de ansatte og foreldre er skuffet, sier han.

Har tomten i bakhånd

Hove lover likevel at tomten Trollskogen barnehage skulle bygges på, vil bli regulert til barnehagebruk.

— På den måten har vi en reserve i fremtiden, dersom behovet for barnehageplass i Åsane skulle endre seg, sier Hove.

Byrådet skriver i sine saksdokumenter at alle barna i Trollskogen vil ha fortrinnsrett til plass i andre barnehager. De ansatte med fast stilling vil også få tilbud om jobb et annet sted i kommunen.

Byrådet skal fatte vedtak i saken 24. april. Saken blir endelig behandlet i bystyret 20. mai.