Dette er bare ett av de omfattende og dramatiske sparetiltakene foretaksledelsen i Helse Bergen vil gjennomføre for å spare penger i helseforetaket.

De omfattende sparetiltakene vil ramme pasientene. Men foretaksledelsen forsvarer forslaget om legge ned Storken med at tallet på fødsler har gått med 400 det siste året.

I går la ledelsen frem en omfattende sparepakke for de tillitsvalgte ved sykehuset. Foruten å legge ned Storken, foreslår også ledelsen blant annet omfattende endringer og innsparinger på Kirurgen og Øyeavdelingen. Blir tiltakene gjennomført, vil antall senger bli vesentlig redusert på begge avdelinger. Antall senger på øyeavdelingen skal kuttes fra 15 til åtte. I tillegg skal syv sykepleierstillinger reduseres på avdelingen. Til gjengjeld skal den polikliniske virksomheten trappes opp

På kirurgisk avdeling skal man blant fjerne ti sykepleierstillinger. Det innebærer også at tallet på senger skal reduseres

Innsparingsforslagene i Kirurgisk divisjon som omfatter blant annet Kvinneklinikken, Øyeavdelingen og Kirurgen er beregnet til ca. 31 millioner kroner.

I alt er foretaksledelsen pålagt å spare 92 millioner kroner fra sin nye eier, staten.

I dag blir alle de ansatte på Haukeland sykehus informert om de dramatiske forslagene. Det er meningen at foretaksstyret skal vedta forslagene i slutten av måneden.