• Legg ned Helse Vest og de andre regionforetakene. De er bare et fordyrende og byråkratisk mellomledd.

Det mener ordfører Olaug Vervik Bollestad (KrF) i Gjesdal kommune i Rogaland. Utspillet kommer i kjølvannet av Brustad-vedtaket om å samle all hjernekirurgi i Bergen.

Fordyrende mellomledd

— Vi må ha en skikkelig debatt om hvordan Helse-Norge skal organiseres. Modellen med store regionforetak funker ikke. De fremstår bare som fordyrende og unødvendige mellomledd, mener Bollestad.

— Det som er skjedd, er at vi har fått et ekstra nivå som krever mye administrasjon og høye kostnader. Vi har ikke spart en krone på å innrette oss på denne måten, sier Bollestad.

Hun mener at en oppdeling i mindre helseforetak vil fungere mye bedre og mer effektivt.

— La Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Fonna stå på egne bein og rapportere direkte til departementet. Hvis vi skal ha mest mulig penger til behandling, kan vi ikke tillate oss å bruke så mye ressurser på administrasjon, sier hun.

Dårlig valg av Brustad

Bollestad har sammen med 13 andre ordførere i Rogaland sendt et brev til Helse Stavanger der de ber om å opprettholde vedtaket om at Stavanger Universitetssykehus (SUS) skal beholde det eksisterende tilbudet om nevrokirurgisk behandling. Statsråd Sylvia Brustad har bestemt at bare akuttberedskapen skal opprettholdes.

Bollestad mener det er en uklok beslutning. Hun viser til at vedtaket innebærer at både pasienter og leger fra Stavanger-området må dra til Bergen og Haukeland Universitetssykehus når nevrokirurgiske inngrep skal foretas.

— Pasientene kunne absolutt fått like god behandling av de samme legene i Stavanger, mener hun.

Frykter mer sentralisering

Ordførerne bak oppropet tror det ligger dypere politiske føringer bak Brustad-vedtaket, og at det i etterkant av nevrosaken kommer til å skje en sentralisering også når det gjelder andre pasientgrupper, som visse typer kreftpasienter.