En bybane i fjell under sentrum vil gi langt flere fordeler enn en bane oppe i dagen. Det mener selskapet som prosjekterte byggetrinn 2 av Bybanen

Det rådgivende ingeniørselskapet Multiconsult kaster seg nå inn i debatten om trasévalg for Bybanen i Bergen sentrum. Og konkluderer med at på alle måter er det best å lage en klassisk undergrunnsbane i sentrum.

Selskapet foreslår også en undergrunnsbane til Haukeland sykehus, med forbindelse til dagens bane ved Kronstad. De åpner også for tilknytning under Bergen til Nøstet og andre steder i sentrum.

— Tråkker på våre egne tær

— På denne måten unngår vi kaos i Bergen sentrum i byggeperioden. Under bakken kan banen også gå fortere, og bli bygget raskere. Prisen er heller ikke høyere enn ved løsninger over bakken, sier avdelingsleder for plan og infrastruktur i Multiconsult, Asle Aasen.

Bedriften prosjekterte traseen fra Nesttun til Lagunen, og har også gjennomført flere av utredningene for strekningen gjennom sentrum til Åsane.

— På mange måter tråkker vi på våre egne tær ved å komme med vårt eget forslag. Men med vår tverrfaglige kunnskap om byutvikling og byggeteknikk har vi også våre egne tanker. Og det er ingen tvil om at vi mener at det beste for bergenssamfunnet er å legge Bybanen under sentrum. Det er fullt gjennomførbart over en toårsperiode, sier oppdragsleder for byggetrinn 2, Terje Vik, og seniorrådgiver Kjetil Tepstad i Multiconsult.

Mellom 22 og 50 meter under jorden

De rådgivende ingeniørene i Multiconsult har ikke tatt for seg hele strekningen fra sentrum til Åsane, som nå skal opp til politisk debatt i Bergen.

— Vi har tatt utgangspunkt i at det er foreslått bybane både til Åsane, Fyllingsdalen og Loddefjord. Og så har vi konstatert at det er strekningen i Bergen sentrum som har ført til debatt. Derfor har vi sett nærmere på løsninger gjennom sentrum. Og konkludert med at det beste er å legge skinnene i fjell under jorden, på en dybde på mellom 22 og 50 meter. Da unngår vi løsmasser og får tettet fjellet rundt den fullt utstøtte tunnelen, sier de.

Undergrunnsbane til sykehuset

De ser for seg at Bybanen fra vest får stoppested under jorden ved Gyldenpris, går så under Puddefjorden og får neste stopp under jorden ved Møhlenpris idrettsplass. Så videre i fjell til Byparken, med underjordisk stasjon med tilknytning til dagens bybanestopp i Byparken. Neste stopp blir under jorden ved Fløibanen, og så videre i fjell til Sandviken.

Multiconsult foreslår også en undergrunnsbane fra Byparken til Haukeland Universitetssykehus, og videre under grunnen til Kronstad, der den kommer inn på dagens trasé.

Muligheter

Slik har Multiconsult konkludert:

Forslaget berører i liten grad verneverdig bebyggelse på Bryggen, Koengen eller i Sandviken og båndlegger ikke areal i sentrum.

En trasé i tunnel vil kunne ha høyere fremføringshastighet og være mindre sårbar i forhold til trafikale hendelser. Kan for eksempel gå uavhengig av arrangementer, som 17. mai.

Uavhengigheten av dagens linje og øvrig trafikkbilde gir kortere byggetid, og løsningen ødelegger ikke mulighetene for eventuelt å bygge en Skansentunnel. Gjør Byparken til nav for kollektivtrafikk i Bergen

Løsningen kan knyttes til dagens bybane, for eksempel med en linje via Haukeland. Egen tunnel for steinmassene til lekter gir liten trafikkbelastning i byggefasen.

Kartlagt fjellet

— Hvordan kan dere vite at det er fullt mulig å sprenge seg under hele sentrum?

— Gjennom erfaring med grunnundersøkelser over 40 år som rådgivende ingeniørbedrift kjenner vi grunnforholdene i Bergen godt. Analysene er utarbeidet av vår geolog Frode Arnesen, som har lagt vekt på å velge en gjennomførbar løsning, sier Asle Aasen.

— Men det virker kostbart?

— Erfaringsmessig er det rimeligere å bygge i tunnel enn oppe i dagen. Det har strekningen Nesttun-Lagunen vist. Vi tror ikke sprengning under byen blir dyrere. Og så vil trolig planprosessen og byggefasen gå fortere, sier Kjetil Tepstad.

Rulletrapper og heis

— Et fordyrende element er selvsagt at noen av holdeplassene blir liggende ganske dypt og må betjenes med rulletrapper og heis. Slik har de imidlertid løst det i de fleste europeiske byer. Blant annet i Oslo og København, sier Terje Vik.

— Hvis man skal bygge en bybane gjennom sentrum uten samtidig å måtte bruke like mye eller mer penger på å finne nye løsninger for biltrafikken, så mener vi at Bybanen må under overflaten, i fjell. Tunnelløsningen krever riktig nok et annet og mer kostbart signalanlegg med mer kostbare holdeplasser med relativt store høydeforskjeller. Vi er imidlertid ikke i tvil om at tunnelløsningen er samfunnsmessig best, sier de tre i Multiconsult.