— Vi vil hjelpe folk på rett kjøl igjen. Da er ikke straff veien å gå, sier nyvalgt nestleder i Hordaland Venstre, Åsta Årøen.

Et enstemmig årsmøte i Hordaland Venstre vedtok søndag å gå inn for å avkriminalisere narkotikabruk hos rusavhengige. Salg av narkotika må fremdeles være straffbart, mener partiet.

Den politiske uttalelsen innebærer ikke noe frislipp av narkotika, mener Åsta Årøen.

  • En avhengighetsproblematikk er såpass belastende at mange vil ut av det. Mange har lav levealder og høy sykelighet. Vi ser at straffetankegangen ikke fungerer, sier hun.

Årøen, som har bakgrunn fra Kirkens Bymisjon, har ikke helt klart for seg hvilke tilbud folk som blir tatt med stoff skal få.

  • Vi må ha differensierte tilbud, men her må vi prøve oss frem. Det viktigste er at folk må få det bedre.

Hordaland Venstre har sett til Portugal, som har en lignende lovgivning. Ifølge partiet har narkotikabruken blant ungdom gått ned sammenlignet med andre EU-land. Overdosedødsfall og tallet på HIV-smittede er også redusert.

Forslaget skal fremmes på Venstres landsmøte i april.

Hva synes du om vedtaket? Si din mening her.