AUDUN STØLÅS

Hensikten er å få myndighetene til å skaffe ny medisin som virker.

Britt Johannessen sto frem i Bergens Tidende fredag med sin bedrøvelige sykdomshistorie. Det eneste preparatet som er tilgjengelig i Norge mot Giardia er Flagyl. Men den virker ikke på alle. Den virker ikke på Britt Johannessen og 100-150 andre av de om lag 1200 som har fått påvist Giardia etter at drikkevannskilden Svartediket i Bergen ble infisert i høst.

— Det er kommet frem at det finnes en annen type medisin som kan ha effekt på Giardia. Men den finnes ikke i Norge. Nå må myndighetene ta affære å skaffe til veie dette preparatet til bruk for oss Flagyl ikke virker på, sier Britt Johannessen.

- Det går jo fly

— At preparatet ikke finnes i Norge i dag er ingen unnskyldning. Det går jo fly, sier Britt Johannessen. Giardia er en tropesykdom som er velkjent mange steder i verden. Medisiner som hjelper folk andre steder i verden må vi nå få til Bergen, legger hun til.

— Etter at jeg sto frem i BT fredag, var det en kvinne på Lindås som ringte meg. Hun gikk på sin andre Flagyl-kur og var fortvilet. Jeg vil oppfordre henne til å ringe meg igjen, sier Britt Johannessen.

Det var etter denne telefonsamtalen Britt Johannessen tenkte at det må være mange Giardia-ofre som sitter hjemme og er fortvilet.

— Tenk om vi kunne samle oss og gå til helsebyråden og kreve at noe blir gjort straks. Det kan ikke være den enkelte leges ansvar å skaffe denne nye medisinen til Norge. Det må de kommunale myndigheter gjøre noe med, sier Britt Johannessen.

- Ring meg

Hun ber nå om at Giardia-syke som ikke er blitt friske av Flagyl om å kontakte henne på telefon 55231286 snarest mulig.

— Hvis det melder seg minst 20-30 vil vi gå i samlet flokk til helsebyråden på Bergen rådhus, sier Britt Johannessen. Hun ser for seg at det kan skje på torsdag.

Britt Johannessen er sint og frustrert. Hun føler at de kommunale myndigheter fraskriver seg sitt ansvar og skyver det over på den enkelte lege.

— Jeg føler at vi må gjøre noe. Selv har jeg familie og venner som har støttet meg i denne vanskelige perioden. Men det er ikke alle som har en slik støtte. Det er bedre at vi går sammen enn at det er 150 mennesker som lider i hver sin stue. Jeg har en følelse av at myndighetene ikke har gjort nok. Nå må vi gå i samlet flokk til Rådhuset. Jo flere vi er, jo bedre er det, sier hun.