• Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til.
  • Etter søknad kan eleven taes inn på annen skole enn den eleven sokner til. I Bergen får elevene lov å skifte, hvis en klasse har ledig plass.
  • KILDE: OPPLÆRINGSLOVEN