• NY JOBB: Marta Bjørke har hatt en rekke jobber innen rusfeltet. Nå er hun ansatt som leder i et prosjekt for å få ned overdosetallene i Bergen kommune. FOTO: Eirik Brekke

Vil lære av overdose-dødsfallene

I 2013 døde 31 av overdose i Bergen. Marta Bjørke er kommunens nye strateg i kampen for å redusere antallet.

- Hvorfor begynte du å jobbe med rus?

- Jeg ble sosialarbeider i 1988, og har jobbet på sosialkontor, i barnevernet, og på ungdomsinstitusjoner. Etter hvert begynte jeg å interessere meg for rusavhengighet. Vendepunktet kom nok da jeg jobbet i Utekontakten i Bergen.