Dette kommer frem i byrådets konkurransemelding som ble behandlet i byrådet i går.

— Vi vil bruke ressursene på best mulig måte, slik at vi får bedre velferd og mer velferd til innbyggerne, sier finansbyråd Harald Victor Hove (H).

Bergen er allerede langt fremme i Norge når det gjelder kjøp av kommunale tjenester fra private. Hele 11,5 prosent av tjenestene kjøpes fra private, mens gjennomsnittet i norske kommuner er 5,8 prosent (se tabell).

— Det er positivt, men vi mener altså at det er rom for å bruke markedet i enda større grad, sier Hove. **Les også:

Advarer kommuner mot å bli lurt**

— Kan leie sykehjem

Blant forslagene, er å la private entreprenører bygge og eie skolebygg, mens kommunen blir leietaker.

  • Når nye skoler skal bygges, er dette en modell vi vil vurdere. Men det vil nok ikke være aktuelt å bli leietakere i skoler vi bygger nå, sier finansbyråden.

Hove mener at all erfaring har vist at kommunene generelt har vært for lite flinke til å vedlikeholde bygg.

  • Private ser ut til å håndtere vedlikehold bedre og er opptatt av å ta vare på verdiene byggene representerer. Det er dessverre slik at kommunen ofte er mer opptatt av å bygge nytt, sier Hove.

Han åpner også for at kommunen kan leie andre bygg enn skoler i stedet for å eie.

  • Det er ikke noe prinsipielt problematisk å drive kommunale sykehjem eller bofellesskap i leide bygg, mener Hove.

Han understreker likevel at slike løsninger må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

  • Vi må være forsiktige, slik at vi ikke gir fra oss alle kortene. Markedet er en god tjener, men ikke en god herre, sier han.

Mer privat omsorg

Forslaget om å la andre bygge og eie skolebygninger, er bare ett av mange som kommer frem i konkurransemeldingen.

I meldingen forteller byrådet hvordan de skal større grad skal slippe til private innenfor en rekke kommunale oppgaver.

Bergen kommune har allerede tatt i bruk private løsninger innenfor helse- og omsorgssektoren i stor grad.

I dag er det blant annet private selskaper som driver sykehjem i Bergen Og private aktører er også kommet inn innenfor hjemmetjenestene og hjemmesykepleien.

Finansbyråden legger likevel opp til et ytterligere frislepp på dette feltet. Helse- og omsorgssektoren vil vokse stort i kommunene i årene som kommer. Og da kan det bli aktuelt med nye oppgaver til private.

— Det kan for eksempel være drift av bofellesskap eller brukerstyrt assistanse, sier Hove.

- Mister ikke kontrollen

Men finansbyråden vil ikke bruke konkurranse for enhver pris.

  • Vi må være bevisste i valgene. Er vi ikke det, kan dette gi uheldige utslag. Det ansvaret ligger på oss, sier Hove.

Han går ikke med på at politikerne gir slipp på kontrollen når de lar private overta en større del av tjenesteproduksjonen.

  • Vi skal beholde den politiske makten i bystyret og i byrådet. Vi skal bestemme omfang og kvalitet i tjenestene. De private skal kun sørge for at oppgavene blir utført på en god måte, sier Hove.

Bør private kunne bygge og eie skolebygninger?