I en ny Civita-rapport kommer tankesmien med kritikk av det norske valgsystemet.

Rapporten avdekker at det aldri har vært et stortingsvalg der velgerne har klart å endre prioriteringen partiene har gitt kandidatene i forkant.

Også i lokalvalg klarer partiene ofte overstyre velgerne, gjennom ordningen med stemmetillegg.

— Kokt sammen på kjøkkenbenken

KRITISK: Professor Tor Midtbø etterlyser større velgermakt.

Civita får støtte fra Tor Midtbø, som er professor ved institutt for sammenlignende politikk ved UiB.— I teorien skal velgerne ha stor makt over hvilke personer som blir valgt. Vår forskning viser at det ikke stemmer i praksis, sier professoren.

Han er kritisk til hvordan partiene setter opp valglistene, en prosess som ifølge professoren ofte kan beskrives som at «noen møtes på et kjøkken».

Medlemmene velger byrådsleder

Eirik Løkke, Civita-rådgiver og forfatter av rapporten, håper Bergen vil lede an i å gi velgerne større innflytelse.

— Bergen har et parlamentarisk system, der byrådslederen får stor makt. Derfor bør flest mulig av partimedlemmene involveres i hvem partiene nominerer som sin byrådslederkandidat, sier Løkke.

I rapporten tar han til orde for flere løsninger. En mulighet er å la partimedlemmene utpeke partienes toppkandidater gjennom forhåndsvalg.

POSITIV: Gruppeleder Dag Skansen forteller at Bergen Høyre er positive til å involvere medlemmene mer.
Ørjan Diesz

Varianter av denne ordningen er allerede forsøkt av SV og Høyre i Oslo, og har gitt gode erfaringer, ifølge Civita.— Jeg vil utfordre partiene til å ha åpne nominasjonsprosesser, inkludert valget av byrådsleder. Det ville stimulert den politiske deltagelsen innad i partiene, og dessuten styrket den demokratiske legitimiteten, sier Løkke.

Kan bli uravstemning i Bergen Høyre

Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med Høyre-leder Kenneth Stien. Gruppeleder Dag Skansen forteller imidlertid at Bergen Høyre arbeider med å gjøre valget mer åpent.

— Jeg kan bekrefte at det er ting på gang, og at partilederen vil komme med en sak. Vi har sett på erfaringene fra Oslo, og vurderingen så langt er god. Jeg opplever at det er en veldig positiv tone i partiet for dette nå, sier Skansen.

Bergen SV vil ikke si noe foreløpig.

— Civita er ikke dem vi i utgangspunktet hører mest på. Jeg kan ikke forskuttere hvordan prosessen vår vil være, men vi diskuterer disse tingene, sier politisk nestleder Mikkel Grünner.