HELGE O. SVELA og NTB

I går presenterte justisminister Knut Storberget (Ap) regjeringens tiltakspakke for å få bort soningskøen. Etablering av nye fengselsplasser og økt kapasitet ved friomsorgen er de første tiltakene i regjeringens plan for å få vekk soningskøen.

Nå skal forslagene ut på høring. Noen av dem krever lovendring. Et forslag som skal vurderes er en prøveordning med elektronisk overvåking og hjemmesoning.

I Danmark får 150 domfelte nå muligheten til å sone straffen hjemme. Ordningen er beregnet å koste 20 millioner i investeringskostnader, og 50 millioner kroner årlig i driftsutgifter. En norsk ordning vil trolig koste det samme.

Direktør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen region vest er kritisk:

— Dette virker veldig kostbart. Disse pengene burde i stedet gått til friomsorgsarbeid, gjerne sammen med en økt bruk av samfunnsstraff, sier Våge, og legger til:

— Vi skal selvsagt ikke avvise nye soningsformer, men det hadde vært bedre å få mer penger til det arbeidet vi kan godt, sier Våge.