TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no

— Elevene får i for liten grad være med å planlegge undervisningen sammen med lærerne. Vi ønsker å ta elevene på alvor og foreslår en omfattende undersøkelse blant alle elever i Bergen, sier Henning Warloe, skolepolitisk talsmann for Høyre, til Bergens Tidende. Han har fredag drøftet saken med flere av de andre partiene og tror det kan bli flertall for opplegget.

Stavanger har allerede spurt elevene i 7. og 10. klasse. Elevene er tilfredse, men synes skolen er for lærerstyrt.

Bare 6 prosent av elevene får planlegge innholdet i undervisningen sammen med lærerne. 20 prosent er delvis enig i at de får delta i planleggingen. Hele 74 prosent er helt eller litt uenig i at de blir tatt med. 52 prosent er misfornøyd med muligheten til å delta i vurdering av eget arbeid, viser undersøkelsen som ble foretatt i fjor.

Elevundersøkelsen avdekker også flere positive forhold i skolen. 87 prosent synes de har det trygt og godt på skolen. Like mange liker å jobbe med prosjekt. 90 prosent tror at det de lærer på skolen vil være nyttig senere i livet. 87 prosent er også helt enig i at foreldrene bryr seg om hvordan de har det på skolen.

Mye er tankevekkende. En tredjedel av elevene innrømmer for eksempel at de gruer seg litt til å gå på skolen. Bare en tredjedel er helt enig i at skolen er meningsfull. Hele 47 prosent er delvis enig. 28 prosent er enig i at lærerne er imøtekommende og lytter til forslag fra elevene. 41 prosent er delvis enig.