ERLEND SANDE erlend.sande@bergens-tidende.no Et utvalg skal vurdere om tvangsmulkt, inndragning av tillatelser og andre forvaltningsreaksjoner kan fungere bedre som reaksjon på enkelte lovbrudd enn straff. Målet er at politiet skal kunne konsentrere seg om å bekjempe mer alvorlig kriminalitet .— Man har for sterk tro på straff som virkemiddel, og andre sanksjoner er for lite utviklet, påpeker Harlem. Utvalget, som ledes av assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre og ble oppnevnt i statsråd fredag. Frem til august 2002 skal utvalget foreta en grundig gjennomgang av hvordan samfunnet skal reagere mot lovbrudd.. - Stadig flere lovbrudd gjøres straffbare, men lovbruddet er ikke alltid så alvorlig at det bør være politiets oppgave å forfølge det. Vi tror at forvaltningen på mange områder kan reagere hurtigere og med bedre virkning, sier justisministeren.Utvalget skal også vurdere om forenklet forelegg bør brukes for flere lovbrudd enn i dag, og om andre enn politiet kan ilegge slike forelegg.