Politimester i Vestfold Marie Benedicte Bjørnland kunnestolt presentere ny statistikk over utelivsvold i fylket sitt for politikerne iBergen fredag.

Tønsberg og Horten reduserte skjenketiden fra kl. 03.00 til02.00 i 2008 i vinterhalvåret. Det førte til en nedgang i skjenkerelatertevoldssaker på 48 prosent i Tønsberg. I Horten var nedgangen 30 prosent.

I Sandefjord og Larvik ble skjenketiden redusert med enhalvtime. Det ga ikke positivt utslag for antall voldstilfeller på byen.

— Enhalvtime er ikke nok, sa Bjørnland til politikerne under IOGTs seminar omutelivsvold i Bergen fredag.

Bjørnland oppfordret politikerne til å kombinere redusertskjenketid med andre tiltak.

— Fokusmå også rettes mot antall og plassering av skjenkebevillinger. Det er viktigmed hyppige skjenkekontroller med kompetente kontrollører og en må klare åtømme sentrum raskt nok når utestedene stenger, sa Bjørnestad.

Vil redusere

Trondheim og Hamar er andre eksempler på byer som opplevdemindre vold som følge av én time kortere skjenketid.

Reduserte skjenketider er noe Laila Dåvøy (KrF) har ønsketlenge.

— Skjenketidenburde blitt redusert sentralt med én time slik at kommunene må følge det opp.Med KrF på topp i Bergen hadde vi hatt både kortere skjenketider og færreskjenkesteder, sa hun.

I 2008 ble skjenketiden i Bergen redusert med en halvtime,som innebærer at kranene stenger klokken 02.30 i helgene. Utestedene kan søkeom skjenking til 03.00.

Ordfører Gunnar Bakke (Frp) tror ikke regulering avskjenketidene er det viktigste tiltaket for å redusere voldstilfellene.

— Voldsstatistikkenhar økt de seneste årene. Jeg tror det blir for enkelt å snakke om bare vold ogalkohol. Jeg tror det har med normer og samfunnsutvikling å gjøre. Vold er merenn det som skjer på skjenkestedene. Jeg er redd det blir symbolpolitikk åregulere skjenketiden en halvtime opp eller ned.

Vil gripe inn

Dette er Torstein Dahle i Rødt ikke enig i.

— Skjenketidog antall bevillinger er tiltak som virker og som vi bør bruke, sa han.

Han får støtte fra Kjersti Toppe (Sp).

— I2004 skjedde den ordentlige liberaliseringen av skjenketidene i Bergen. Det varen eksplosjon av utesteder med åpningstid til klokken tre. Politiet meldte daom en dobling av grove voldstilfeller på Torgallmenningen. Lokalpolitikerne måta større ansvar og bruke de virkemidlene vi har. Vi må redusere ellerdifferensiere skjenketidene, sa hun.

Byråd for helse og inkludering, Hilde Onarheim, mener dagensalkoholpolitikk er god.

— Vihar et strengt skjenkereglement som følges. Vi har flere skjenkekontroller ennlovens minstekrav. Nå er pengene for skjenkekontroller brukt opp, men vibevilger mer penger til dette. Vi ser også at det er færre inndragninger avskjenkebevillinger enn tidligere.

Diskuter saken under: