70-årige Eidesvik har med stor interesse fulgt debatten om utlendinger på norske skip de siste dagene. Han synes ikke de harde utfallene mot asiatiske sjøfolk etter «Bow Eagle»-tragedien har vært over streken. Rederen ser det som utenkelig at noe lignende kunne skjedd med en norsk styrmann på broen.

— Kulturforskjeller

— Sjømannsforbundene må få lov til å rasle med sablene. Det er Norges rykte som sjøfartsnasjon som står på spill. Ikke å hjelpe sjøfolk i nød er en dødssynd. Det har norske sjømenn fått prentet inn gjennom hele livet.

— Så dette handler om kulturforskjeller?

— Jeg vil ikke være dommer i denne saken. Men tragedien kan nok ha noe med forskjell i mentalitet å gjøre. Nordmenn - og norske sjøfolk i særdeleshet - setter sin ære i det å kunne hjelpe. Kanskje det å berge folk ikke står like sterk i andre kulturer, sier han.

— Vi har kjempet to verdenskriger med det norske flagget til topps. At flagget nå blir tilsølt på denne måten, fortjener vi ikke, legger Eidesvik til.

Satser norsk

Supplybåt-rederen er en av de få som fremdeles sverger til helnorsk besetning på sine fartøyer. Av i overkant 400 ansatte i det Langevåg-baserte rederiet, er de aller fleste nordmenn. Eidesvik vil også i fremtiden utelukkende forsøke å rekruttere norsk arbeidskraft.

— Hvorfor?

— Vi er veldig glad i norske sjøfolk, og mener det er viktig å ta vare på landets maritime tradisjoner. For oss er dette helt klart også et spørsmål om sikkerhet og kvalitet. Vi ønsker at våre ansatte skal være de beste. Da synes vi det er viktig at de er blitt opplært innenfor den samme sjøfartskulturen som vi verdsetter så høyt.

— Er norske sjøfolk verdens beste?

— Det må i hvert fall være målet at de skal være det. Uansett er det kun nordmenn som jobber for norske interesser. Derfor er det viktig å tenke norsk.

- Torpedert

Eidesvik er blant rederne som har gått hardest ut mot rammebetingelsene for norsk sjøfart. Han mener myndighetene er i ferd med å torpedere hele næringen.

— Det tyske ubåter ikke klarte i løpet av to verdenskriger, er norske myndigheter nå i ferd med å få til. Det er ikke lett å satse på norske sjøfolk under slike forhold, fnyser han.

Nå setter han sit lit til et flertall på Stortinget for en nettolønnsordning for norske sjøfolk.

— Noe må skje. Man kan jo lure på om det er en bevisst politikk at alle her i landet enten skal gå på trygd eller jobbe i det offentlige.

SATSER NORSK: Lauritz Eidesvik vil ha norske sjøfolk på sine båter. Og bedre rammebetingelser for rederiene.

ARKIVFOTO: OVE OLDERKJÆR