I over tre år har omverdenen ledd av at den flotte krøllgressbanen på Møhlenpris som mangler et hjørne. Bildene av banen har gått verden rundt, og det manglende cornerflagget er blitt en turistattraksjon.

Bergen kommune og Statens vegvesen er fremdeles ikke i stand til å bli enige om hvordan de skal få plass til det siste cornerflagget.

**Les også:

Warloe svar skyldig**

Kappes fire meter

Det nye reguleringsforslaget innebærer at fotballbanen forkortes i lengden. Dermed får den som alle andre baner, fire cornerflagg. En enkel og grei løsning skulle man tro, men så enkelt er det nok ikke.

Banen er i dag 104x59 meter. Den «barberte» vil få målene 100x59 meter.

Hvis banen blir forkortet, mister Djerv muligheten for å spille fotball i høyere divisjon enn 3. divisjon for herrer og 2. divisjon for kvinner. Kravet i 2. divisjon er minimum 100x64 meter. Djerv spiller i dag i 3. divisjon.

Fotballgruppen i Djerv er villig til å gå til sivil ulydighet for å bevare banen slik den er, og sikre at den blir utvidet med det lille som skal til for cornerflagg

— Selvsagt håper vi at politikerne klarer å rydde opp i dette før det kommer så langt. Hvis ikke, vil vi gå frem og tilbake i Thormøhlens gate med plakater, og okkupere den. Denne saken har nå versert i tre år, men ingen av de ansvarlige politikere har klart å ordne opp, sier Tore Andersen i Djerv-styret.

— Det har selvsagt et galgenhumorens preg over seg, men det er ikke så morsomt lenger. Og hva synes Trond Mohn om dette? At han gir 11 millioner til en flott ny kunstgressbane, og så ender det sånn? sier Andersen.

Har ikke mer å gå på

Det nye reguleringsplanforslag skal snart opp til andregangsbehandling i komité for miljø- og byutvikling. Thormøhlens gate, som grenser opp mot banen, er stridens eple.

  • Den ferske reguleringsplanen for Marineholmen, som Høyteknologisenteret AS er forslagsstiller på, innebærer at banen krympes med fire meter i lengden. Selv om reguleringsplan ikke innbefatter banen, er det konsekvensen.
  • Statens vegvesen, som er rettighetshaver på den fylkeskommunale veien, har gått med på å innsnevre Thormøhlens gate fra 11,04 meter til 9,75 meter.
  • Høyteknologisenteret AS mener at de har jenket seg ved at de legger fortauet på motsatt side av veien bak et verneverdig hus som ligger helt inntil veien.Seksjonssjef for plan og forvaltning i Statens vegvesen region vest, Sindre Lillebø, slår fast at de ikke har noe å gå på.

— Vi står tilbake med en fylkesvei som har en kjørebanebredde på 6,5 meter og en fortausbredde mot idrettsbanen på 2,75 meter, sier han.

Lillebø understreker at Thormøhlens gate er en viktig avlastningsvei hvis Nygårdstunnelen stenges.

— Mange fotgjengere ferdes i området. Av hensyn til trafikksikkerheten deres, må fortauet ha en viss bredde. Og det er ikke Statens vegvesen som har skapt denne situasjonen, sier Lillebø.

Hva synes du om cornerflaggstriden? Si din mening i kommentarfeltet!

HJØRNE TIL BESVÆR: Cornerflaggsaken på Møhlenpris er fremdeles ikke løst. Nå foreslår en ny reguleringsplan at fotballbanen krympes i størrelse. Det reagerer fotballfolket kraftig på. Tore Andersen i Djerv-styret truer med sivil ulydighet for å få en fullverdig bane.
Odd Mehus