EYSTEIN RØSSUM

Svenskane har i fleire år hatt lovforbod mot kjøp av seksuelle tenester frå prostituerte. Her til lands er det så langt berre KrF som har dette på partiprogrammet.

— Grunnen til at bakmennene kan tene pengar på trafficking og hallikverksemd, er at det finst ein marknad. Skal vi ramme bakmennene, må vi ramme marknaden, seier Lysbakken. Han sit i SVs programkomite, og vil gå inn for at eit lovforbod blir programfesta før stortingsvalet neste år.

Han meiner Bergens Tidendes artiklar den siste veka om manglande politiinnsats mot hallikar, viser at hardare midlar må brukast i kampen mot denne typen utnytting av kvinner.

— Eit svakt lovverk er ein av grunnane til at desse sakene ikkje blir prioritert av politiet, seier Lysbakken, som er budd på harde tak internt i partiet om spørsmålet.

Både Pro-senteret i Oslo og Kirkens Bymisjon i Bergen, to organisasjonar som arbeider med å hjelpe prostituerte, har sagt nei til kriminalisering av horekundane. Dei meiner eit lovforbod vil gjere det enda vanskelegare å hjelpe jentene, fordi aktiviteten vil forsvinne enda lengre under jorda.

— Motstandarane undervurderer det faktum at store delar av dette allereie skjer i det skjulte, med valdsbruk og andre overgrep. Det er heller ingenting i Sverige som tyder på at dei prostituerte har fått det verre etter lovforbodet kom, seier bystyrerepresentant Tina Åsgård (SV).