• Dette hjelper ingen ting, sier aksjonsgruppen.

Olje— og energiminister Terje Riis-Johansen arrangerte tirsdag kveld en rådslagning om kraftforsyningen til Bergens-området og den planlagte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger. Her deltok blant annet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har gitt konsesjon til den omstridte kraftlinjen.

Det var stor enighet på møtet om at Bergens-området har et sterkt behov - og store fordeler av linjen, mens kommunene i Hardanger bare vil sitte igjen med ulemper med de store mastene som er planlagt.

— Jeg mener litt av pengene det ville kostet å legge sjøkabel i Hardanger i stedet kunne vært gitt til de berørte kommunene som kompensasjon for at det settes opp master, sier NVE-direktør Agnar Aas i et innlegg på samlingen.

— Et slikt fond ville gitt verdigevinst også til disse kommunene. Jeg tror det ville hjulpet mye, utdyper han overfor bt.no

- Har noe slikt vært prøvd tidligere på andre omstridte linjer?

— Nei, men mitt klare inntrykk er mange konflikter ville vært annerledes om vertskapskommunene ikke bare satt igjen med byrdene.

— Hjelper ikke

Også konsernsjef Auke Lont i Statnett har tro på en kompensasjonsordning.

— Det er helt klart en systemfeil som ligger i bunn av denne saken. Noen har bare fordeler, mens andre bare har ulemper. Men dette er noe politikerne må ordne. Vi kan ikke betale ut slike kompensasjoner.

Ordfører i Granvin, og leder for aksjonsgruppen Bevar Hardanger, Jan Ivar Rødland, er ikke enig.

— Dette ville ikke endret på noe av vårt engasjement. Naturen i Hardanger er vår arv, den vil vi ikke forhandle bort. Hvis myndighetene vil kjøpe seg ut av dette må de betale for å legge sjøkabel i Hardangerfjorden, sier han.

Les mer om kraftlinjene her

- Dårlig dialog

Aas mener Statnett har gjort en dårlig jobb når det gjelder å få med seg lokalbefolkningen på prosjektet Sima – Samnanger.

— Denne saken hadde vært mye enklere om dialogen hadde vært bedre fra begynnelsen av. Dette er noe vi kommer til å følge opp i fremtidige saker, sier han.

Også Statnett selv erkjenner dette.

— Spesielt i så kompliserte saker er vi avhengige av god dialog. Det har vi ikke klart denne gangen, sier Lont som har forsøkt å få mer åpenhet inn i organisasjonen etter at han overtok sjefsstolen i fjor.

— Vi har ingen ting å skjule og vi er helt avhengig av tillit for å kunne gjøre slike inngrep. Neste gang vil vi nok gjøre ting litt annerledes.

Vil et kompensasjonsfond til kommunene gjøre det lettere å bygge luftspenn i Hardanger?