TORE SEVHEIM

Per Ivar Bergesen og de andre beboerne er redde for at det blir nye tjue år med venting på opprusting hvis ikke anlegget blir bygget under Skansendammen, slik bystyret vedtok i fjor.

— Vi vil ha et parkeringsanlegg i nærheten av boligene. Opprustningen av Skansendammen kommer aldri til å skje uten det anlegget. Med parkeringshuset blir det et vidunderlig sted. Stasjonen vil bli en perle i Skansen, sier han.

Beboerne mener Aksjonsgruppen for vern av Skansenanlegget og Fjeldet Velforening ikke representerer majoriteten i området.

— Jeg har gått fra dør til dør. De fleste i området er for bygging av parkeringsanlegg under dammen. Det er noen få som er imot, som enten synes det vil bli for langt å gå, eller ikke har satt seg skikkelig inn i saken, forklarer Morten Brandt.

Trusler

Gårsdagens artikkel i BT, hvor Edel Kristin Heggem sto frem og sa at alle ikke er enige med aksjonsgruppen og velforeningen, skapte reaksjoner. Over tjue beboere i området stilte i går på kort varsel opp for å støtte en aksjonsgruppe for parkeringsanlegget under Skansendammen. Meningsytringen til Heggem var ikke like velkommen hos alle.

— Jeg fikk sinte trusseltelefoner i dag. Det sier litt om situasjonen, sier Heggem.

- Farer med løgn

De som møtte opp i går, har ingen forståelse for Fjeldets Velforening og aksjonsgruppens argumentasjon for bevaring av anlegget. De mener dammen og området rundt, som de er så glad i, ikke kan brukes slik situasjonen er i dag.

— Velforeningen kommer med løgnaktige argumentasjon om at det er ørret i vannet. Ph-verdien i vannet er helt feil for fisken. De eneste fuglene som er i området er byens løse fugler. Her er det ikke en busk å ta vare på, sier Knut Aarestrøm.

Morten Brandt undrer på om Fjeldet Velforening virkelig ønsker Skansen sitt ve og vel.

— Se hva som nå skjer. Det blir et enten eller. Vi kommer i en situasjon hvor vi kan miste 30 millioner til opprustning. Og hvor er idyllen som skal bevares, er det noen som ser den? Er det bydelens ve og vel? sier Brandt spørrende.

Leder i Fjeldet Velforening, Victor Jensen, mener det ikke nytter å gråte over spilt melk på grunn av fredningen, men ønsker samarbeid.

— Vi ønsker ingen konfrontasjon med andre. Vi ønsker også Skansen som en perle. Der som gjelder nå er å ordne opp i parkeringssonene, sier Jensen.