AV MARIE HAUGE

En liten ringerunde til noen kjøpesenter i Bergen sentrum viser at ulykken på Laksevåg senter gjør inntrykk. Saken står trolig på agendaen neste gang senterlederne møtes.

-Vi kommer nok til å se på hendelsen. Men det er et stykke derfra til å si noe om hva som eventuelt vil bli gjort, sier senterleder Ingunn B. Hansen på Bergen Storsenter.

Langt fra alle kjøpesenter har stor trafikk i sine trappehus. I rulletrappene derimot må det stadig passes på.

— Hver dag snakker vi til barn som leker i rulletrappene, sier Hansen, og legger til at foreldre stort sett er flinke til å passe på. Hun får følge av senterleder Eva Nilsen på Arken, som trygt konstater at barn elsker rulletrapper.

Selv om medieomtalte ulykker gir et ekstra dytt, understreker både Hansen og Nilsen at sikkerheten i sentrene kontinuerlig blir vurdert.

Etter dødsulykken i trappehuset i Xhibition i Bergen sentrum sommeren 2004, ble det umiddelbart montert nett i hver etasje. Senterleder Ole Tom Kolstad sier til Bergens Tidende at han opplever ordningen som trygg og god.