— Hun har opptrådt illojalt, mener leder Samba S. Njie i Det felles innvandrerråd i Hordaland (DFIH).

Et enstemmig styre har foreslått å ekskludere både Shorsh og Selvstendig demokratisk kurdisk kvinneforening, som hun leder.

- Har svertet oss

— Hun har ringt styremedlemmer i DFIH og truet med å gå til avisen og fortelle hvor udemokratisk rådet er. Hun har også svertet oss overfor våre samarbeidspartnere, sier Njie.

Bakgrunnen for konflikten er en gammel diskusjon om morsmålsundervisning. I fjor vedtok bystyret at morsmålslærerne skal ansettes direkte i skoler og barnehager, og ikke være samlet med egen administrasjon som tidligere.

DFIH var sterkt imot vedtaket, og arrangerte demonstrasjoner og underskriftskampanje.

— Nå er reformen vedtatt, og skal evalueres. Da er det mest fornuftig å bygge opp en sak i forbindelse med evalueringen. Vi vil undersøke hvilke svakheter den nye ordningen har, sier Njie.

Men Shorsh nektet å gi opp kampen så lett, hevder han.

- Tåler ikke kritikk

— Hun mener vi ga oss for tidlig, til tross for et vedtak i bystyret. Hun kjører sitt løp, og hevder hun representerer innvandrerrådet. Hun har sendt e-post med vårt brevark til våre samarbeidspartnere, og holdt en demonstrasjon hun hevdet vi sto bak. Dette svekker vår troverdighet. Vi kan ikke ha det sånn, sier Njie.

— Foreslår dere eksklusjon fordi dere vil kvitte dere med kritiske røster?

— Nei. Vi er ikke alltid enige, men siden vi ble opprettet for tolv år siden har det aldri vært noen eksklusjon hos oss. Vi er ikke en organisasjon som bare serverer kake og pizza. Vi har skikkelige diskusjoner, og bestreber oss på å være demokratiske, nettopp fordi mange av oss er fra kulturer som blir mistenkt for å være udemokratiske.

Shilan Shorsh sier hun ikke har mottatt noe brev om at hun er foreslått ekskludert.

— Jeg vet ikke hva de beskylder meg for, og kan derfor ikke uttale meg, sier hun.

Saken skal behandles på rådsmøtet 10. mai. Da skal Shorsh få svare på beskyldningene, før møtet bestemmer seg for om hun skal ekskluderes eller ikke.